Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Α Δημόσια Διαβούλευση για την «Προμήθεια Συστήματος Ενδοστροβοσκόπησης (CPV 38000000-5) για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΩΡΛ Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2024-02-20T10:20:48+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Α Δημόσια Διαβούλευση για την «Προμήθεια Συστήματος Ενδοστροβοσκόπησης (CPV 38000000-5) για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΩΡΛ Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2024-02-20T10:20:48+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης έσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού και Αίματος (CPV 60000000-8)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χανίων

2024-01-23T10:42:17+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης έσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού και Αίματος (CPV 60000000-8)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χανίων2024-01-23T10:42:17+02:00

Πρόσκληση Τέταρτης (Δ’) Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για το υποέργο 2 της με MIS 5215545 ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

2024-01-23T10:39:46+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Τέταρτης (Δ’) Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για το υποέργο 2 της με MIS 5215545 ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων2024-01-23T10:39:46+02:00

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντίστροφης Ώσμωσης (CPV 42912000-2), για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2023-12-19T15:24:03+02:00

2023DIAB27582 ΑΔΑΜ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πρόσκληση Α Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντίστροφης Ώσμωσης (CPV 42912000-2), για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2023-12-19T15:24:03+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0) για τις ανάγκες των Δομών Ψυχικής Υγείας»

2023-12-13T14:06:06+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0) για τις ανάγκες των Δομών Ψυχικής Υγείας»2023-12-13T14:06:06+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δέκα 10 Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης (CPV 33181100-3) για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»

2023-12-13T14:04:56+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δέκα 10 Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης (CPV 33181100-3) για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»2023-12-13T14:04:56+02:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 24455000-8) στο πλαίσιο προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας

2023-12-12T15:32:12+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Δεύτερης (Β’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 24455000-8) στο πλαίσιο προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας2023-12-12T15:32:12+02:00

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας

2023-11-14T16:31:55+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας2023-11-14T16:31:55+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαρισμού» (CPV 39830000-9) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

2023-11-06T15:24:54+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαρισμού» (CPV 39830000-9) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.2023-11-06T15:24:54+02:00
Go to Top