Στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο πραγματοποιείται η ιστολογική εξέταση κάθε εξαιρεθέντος οργάνου ή τμήματος αυτού (βιοψίας) από το ανθρώπινο σώμα και, η οποία, συνιστά την ακριβέστερη διαγνωστική μέθοδο στην ιατρική. Η ιστολογική εξέταση συνίσταται στην μακροσκοπική και μικροσκοπική αξιολόγηση/εκτίμηση των ιστών με σκοπό την τελική διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου, καθώς και έτσι συμβάλλει στην επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης, προβλέπει την εξέλιξη και την ανταπόκριση στη θεραπεία, όπως και ελέγχει την ανταπόκριση της τελευταίας.
Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο στεγάζεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου παραπλεύρως των Εργαστηρίων Αιματολογικού, Βιοπαθολογικού και Βιοχημικού.

Προσωπικό Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
Δ/ντής:
Βρεττός Θ. Χανιώτης
Επιμελητές
Επιμελητής Α’: Αχιλλέας Μέλλιος
Επιμελητής Β’: Ηλίας Λιγοξυγκάκης

Τεχνολογικό/παρασκευαστικό προσωπικό
Αγγελική Κωσταμένα
Μαρία Λυπιτάκη
Χριστίνα Βασιλοπούλου
Γραμματεία
Άρτεμις-Μαρία Μαραγκουδάκη