Στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων υπυρετούν 8 (οκτώ) ιατροί:

Διευθυντής: Καζούλης Σάββας
Επιμελητής Α’: Χρυσανθακόπουλος Γεώργιος
Επιμελητής Α’: Πετράκη Ειρήνη
Επιμελητής Β’: Βαρουξάκης Εμμανουήλ
Επικουρικός Επιμελητής Β’: Λώνης Μάριος
Επικουρικός Επιμελητής Β’: Χατζηδάκης Γεώργιος
Ειδικευόμενος: Λαμπουσάκης Εμμανουήλ
Ειδικευόμενος: Μωραίτης Σωτήριος
Προϊσταμένη: Φρουζάκη Ελένη

Η Ουρολογική κλινική διαθέτει 22 κλίνες και πραγματοποιεί όλο το φάσμα των ουρολογικών επεμβάσεων και των σύγχρονων τεχνικών ενδοουρολογίας με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και Laser.
Διαθέτει μονάδα εξωσωματικής λιθοτριψίας με τον ποιο σύγχρονο λιθοτρίπτη πανελληνίως.
Διαθέτει μονάδα ουροδυναμικού ελέγχου καθώς και μονάδα διορθικού υπερήχου και βιοψιών.
Τα εξωτερικά ιατρεία της Ουρολογικής κλινικής λειτουργούν καθημερινά κατά τις ώρες 09:00π.μ. – 11:00π.μ.
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη λειτουργούν απογευματινά ιατρεία από τον Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής κ. Σάββα Καζούλη.