Υπουργείο Υγείας: www.moh.gov.gr
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: www.ekea.gr
Ελληνική Αιματολογική Εταιρία: www.eae.gr
Σύλλογος Όραμα Ελπίδας: www.oramaelpidas.gr
Χάρισε ζωή – ΚΕΔΜΟΠ: www.xarisezoi.gr
Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης: www.cordbloodbankcrete.gr
American Association of Blood Banks: www.aabb.org
British Blood Transfusion Society: www.bbts.org.uk