Διευθυντής:Τζανάκης Ιωάννης
Προισταμένη: Τζανουδάκη Αικατερίνη

Το Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΝ ΧΑΝΙΩΝ αποτελείται από 1) την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 2) την Νεφρολογική Κλινική, 3) το Τακτικό εξωτερικό ιατρείο , 4) την Μονάδα Επεμβατικής Νεφρολογίας και 5) την Μονάδα Πλασμαφαίρεσης.

  1. Η ΜΤΝ ΓΝΝ ΧΑΝΙΩΝ διαθέτει 27 μηχανήματα αιμοκάθαρσης και εξυπηρετεί περίπου 80 μόνιμους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.
    Πέραν αυτού η ΜΤΝ του Νοσοκομείου μας εξυπηρετεί και όλους τους υπόλοιπους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς του νομού οι οποίοι υποβάλλονται στο τρισεβδομαδιαίο πρόγραμμα θεραπείας τους στις δυο ιδιωτικές Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ( ΠΕΡΊΠΟΥ 80) και οι οποίοι είτε νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο για οποιοδήποτε λόγο είτε χρειάζονται να υποβληθούν οξέως και εκτάκτως σε συνεδρία ΤΝ.
    Το Νεφρολογικό Τμήμα εφημερεύει καθημερινά σε ενεργό εφημερία καλύπτοντας έτσι και όλα τα οξέα και επείγοντα νεφρολογικά περιστατικά του νομού (ΤΕΠ , Κλινικές κτλ) ενώ έκτακτες αιμοκαθάρσεις πραγματοποιούνται επίσης στην Στεφανιαία Μονάδα καθώς και στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχεδόν σε καθημερινή βάση..

  2. Η Νεφρολογική Κλινική διαθέτει 11 κλίνες (2 τετράκλινα, 1 δίκλινο, 1 μονόκλινο) όπου νοσηλεύονται χρόνια περιστατικά (χρόνιοι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι κτλ) αλλά και οξέα νεφρολογικά περιστατικά. Η πληρότητα νοσηλείας υπολογίζεται στο 80-90%.

  3. Στο τακτικό εξωτερικό Νεφρολογικό ιατρείο (το οποίο πραγματοποιείται καθημερινά) παρακολουθούνται περίπου 1500 ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Νόσο διαφόρων σταδίων, 60 μεταμοσχευμένοι ασθενείς καθώς και ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από σπειραματοπάθειες αλλά και συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα με νεφρική συμμετοχή.

  4. Στην Μονάδα Επεμβατικής Νεφρολογίας πραγματοποιούνται επεμβατικές πράξεις όπως τοποθέτηση προσωρινών αλλά και μόνιμων κεντρικών φλεβικών καθετήρων καθώ ς και βιοψίες νεφρού.

  5. Η Μονάδα Πλασμαφαίρεσης διαθέτει ένα σύγχρονο μηχάνημα με το οποίο πραγματοποιείται η εν λόγω θεραπεία ( πλασμαφαίρεση) από εξειδικευμένο προσωπικό σε ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένα συστηματικά, νευρολογικά ή αιματολογικά νοσήματα για τα οποία υπάρχει η ένδειξη της εφαρμογής της συγκεκριμένης θεραπείας.