Η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Αγ. Γεώργιος” λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2000 έτος ίδρυσης του νοσοκομείου ως συνέχεια του παλιού νοσοκομείου με σημαντική προσφορά στο γυναικείο πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και όλης της Κρήτης. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν αντιμετωπιστεί δεκάδες χιλιάδες μαιευτικά και γυναικολογικά περιστατικά ενώ η Κλινική εφημερεύει καθημερινά. Οι Ιατροί που υπηρετούν στην Κλινική καθώς και οι Μαίες και το Νοσηλευτικό και Βοηθητικό προσωπικό προσπαθούν αγόγγυστα κάθε ημέρα να παράσχουν υψηλού επιπέδου περίθαλψη και φροντίδα στις έγκυες γυναίκες και τις ασθενείς.

Η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική στεγάζεται στον 3ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, είναι χωρητικότητας 32 κλινών ενώ διαθέτει και ειδικά διαμορφωμένες κλίνες COVID19. Αποτελείται από τα εξωτερικά ιατρεία, χειρουργεία, αίθουσες τοκετών, αίθουσες τοκετών COVID19, αίθουσες υπερήχων, αίθουσες καρδιοτοκογραφημάτων-NST,αίθουσα μαθημάτων Ψυχοπροφυλακτικής, γραφεία Διευθυντού & Ιατρών και τη γραμματεία του τμήματος. Εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες όσον αφορά την ειδικότητα του κορμού της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, στα κατωτέρω εξειδικευμένα αντικείμενα με την οργάνωση και λειτουργία σε αυτήν των αντιστοίχων ειδικών ιατρείων.

Ειδικά ιατρεία:

  • Γυναικολογίας
  • Μαιευτικής
  • Μονάδα Υπερήχων
  • Οικογενειακού Προγραμματισμού
  • Μονάδα Κολποσκοπήσεων

1. Σκοποί της κλινικής είναι:

Η κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κλινικών αναγκών.
Η παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής καθώς και η παρακολούθηση και αντιμετώπιση εγκύων γυναικών.
Η εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που εμπίπτουν στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική.
Η ειδίκευση ιατρών, αλλά και η εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και η συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής.
Η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Η συμμετοχή σε συνέδρια Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή Διεθνών, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
Η δημιουργία και λειτουργία στην Κλινική περαιτέρω Ειδικών Μονάδων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Προσωπικό Τμήματος

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικευμένοι:

Συντονιστής Διευθυντής: Γεώργιος Δασκαλάκης
Διευθυντές:
Αντώνιος Τσόπελας
Μαριάνθη Καλλονιάτου
Γεώργιος Στρατουδακης

Επιμελητής Α’: Χρυσή Χριστοδουλάκη

Αναπληρώτρια: Σιγιολτζάκη Δήμητρα

Επιμελητής Β’:
Επικ. Hanaa Ebrahim
Επικ. Στεφανία Πατραμάνη

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Προϊσταμένη: Χρυσούλα Κιμιωνή
ΤΕ Μαίες
Νοσηλευτριες

3. Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος:

Τηλ. Γραφείου Διευθυντού Κλινικής: 2821322555
Τηλ. Γραφείου Ιατρών Κλινικής: 2821322715
Τηλ. Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων – Γραμματείας: 2821322269
Τηλ. Νοσηλευτών: 2821322713
Γρ. Προϊσταμένης: 2821322714
email: grmaia@chaniahospital.gr