Κτήριο: Ε4
Όροφος: Ισόγειο

Στ.αδελφής: 2821342256,526
Προϊσταμένη: Χρύσα Φλώρου
Ιατροί: 2821342525
Παιδιατρικό: 2821342521
Γραμματεία-Πληροφορίες: 2821342520
Δ/ντής: Στυλιανός Καστρινάκης
Υπεύθυνος Ιατρός ΤΕΠ Στυλιανός Καστρινάκης
Προισταμένη Νοσηλευτικής ΤΕΠ Χρύσα Φλώρου

Η Λειτουργία του – Προσφερόμενο Έργο

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ επίσημα σαν αυτόνομο τμήμα άρχισε να λειτουργεί από τις 1/9/2000 με την μετεγκατάσταση στο Νέο Νοσοκομείο, οπότε υπήρξε η δυνατότητα να λειτουργήσει σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους έκτασης 1200 περίπου Μ2,με άριστη χωροθέτηση –άριστη προσβασιμότητα – και άριστη σύνδεση με Εργαστήρια – Χειρουργεία – Μονάδες.

Το ΤΕΠ διαχειρίζεται όλα τα Επείγοντα ( Παθολογικά –Χειρουργικά –Παιδιατρικά – ειδικά ) μικρής, μέσης και μεγάλης βαρύτητας, κινητοποιώντας ειδικούς Γιατρούς, εργαστήρια, ΕΚΑΒ ( για διανοσοκομειακές διακομιδές) και προσβλέπει με την στελέχωση με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό προσωπικό αλλά και με την ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό, στην πιο άμεση , υπεύθυνη, και ασφαλή διαχείριση ,ανταποκρινόμενο στον πολύτιμο, σύνθετο και αναγκαίο ρόλο του.

Το ΤΕΠ εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο, καθημερινά και χωρίς διακοπή προσφέροντας υποδοχή, διαλογή, διαχείριση όλων των επειγόντων που μεταφέρονται με το ΕΚΑΒ η φθάνουν με ίδια μέσα.

Ο αριθμός των προσερχομένων είναι >135/24ωρο και ανάλογα με την περίπτωση και τη βαρύτητα ή εξετάζονται στο Ιατρείο Διαλογής για σειρά προτεραιότητας ή άμεσα προωθούνται στην Αίθουσα Αναζωογόνησης (3 κλίνες) ή στην Αίθουσα εξετάσεων ( 8 ειδικά φορεία Ανάνηψης, 1 ειδικό για Ουρολογικά και Μαιευτικά-Γυναικολογικά περιστατικά και 1 ειδικό εξεταστικό κρεβάτι για Οφθαλμολογική, Οδοντιατρική και Ωτορινολογική εξέταση.

Σύνθεση Προσωπικού του ΤΕΠ

 1. Ιατρικό Προσωπικό μη μόνιμο το οποίο περιοδικά και με πρόγραμμα προσφέρει σταθερά τις υπηρεσίες του στα Επείγοντα 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα: α. Καλύπτεται με ειδικευόμενους από τις βασικές και προβλεπόμενες ειδικότητες (Παθολογία-Χειρουργική, Καρδιολογία αλλά και από ειδικευόμενους Γενικής Ιατρικής και ιατρούς υπόχρεους Υπηρεσίας Υπαίθρου) β. Επίσης όπως προβλέπεται και από το Νόμο για τη λειτουργία των ΤΕΠ, ειδικευμένοι Παθολόγοι, Χειρουργοί, Καρδιολόγοι καλύπτουν την λειτουργία του. γ. Υπάρχει Προϊστάμενος –ο Δ/ντής του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου και επίσης Αναπληρώτρια Δ/ντρια Παθολογίας για πρωινή λειτουργία του Ιατρείου Διαλογής .
 2. Νοσηλευτικό Προσωπικό –Είναι μόνιμο ( 1 Προϊσταμένη και 15 Νοσηλευτές και 1 βοηθός θαλάμου ) που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κυκλικά σε 8ωρα ( 07-15 ,15-23 και 23 έως 07 )

Χώροι του Τμήματος Επειγόντων

 • Γραμματεία –Υποδοχή -Χώρος Τραυματιοφορέων
 • Το Παιδιατρικό Τμήμα του ΤΕΠ
 • To Ιατρείο Διαλογής και η Αίθουσα αναμονής
 • Η Αίθουσα Αναζωογόνησης και Δηλητηριάσεων ( 3 φορεία ειδικά –Αναισθ/κό μηχάνημα-μηχανήματα παρακολούθησης ζωτικών σημείων – ΗΚΓ και απινιδωτής – αναπνευστήρες παρακλίνιοι και φορητοί για διακομιδές ).
 • Η Μεγάλη Αίθουσα Εξετάσεων ( 10 φορεία και στην ανάγκη διπλασιασμός τους )
 • Η Αίθουσα Ανάνηψης ( 6 φορεία –εξοπλισμός ΜΑΦ-για ολιγόωρη παρακολούθηση από 1-8 ώρες). Υπό ανάπτυξη.
 • Γραφεία Προϊσταμένου, Προϊσταμένης, Ιατρών, Κοινωνικής Υπηρεσίας .
 • Χώρος διημέρευσης Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού.
 • Ειδικός Χώρος-Εργαστήριο για εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική στα Επείγοντα.
 • Ασφάλεια (γραφείο για το προσωπικό ασφαλείας και την ιδιωτική ασφάλεια ). Διάφοροι βοηθητικοί χώροι