Το συγκρότημα των χειρουργείων του ΓΝ Χανίων «Άγιος Γεώργιος» βρίσκεται στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Αποτελείται από 8 χειρουργικές αίθουσες και μία αίθουσα Σηπτικών επεμβάσεων, ενώ για τις ανάγκες της πανδημίας προστέθηκε μια αίθουσα εκτός του συγκροτήματος για τη διενέργεια επεμβάσεων σε ασθενείς θετικούς στον Covid 19, για την αποφυγή της διασποράς. Είναι κατασκευασμένο και εξοπλισμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής χειρουργείων ώστε να παρέχει τεχνικά τις όσο το δυνατόν ιδανικές συνθήκες για την ασφαλή διεκπεραίωση των χειρουργικών επεμβάσεων. Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία για την ανακαίνιση δύο εκ των αιθουσών και τη μετατροπή τους σε ψηφιακές.

Στόχος της νοσηλευτικής υπηρεσίας των χειρουργείων είναι η ασφαλής διεκπεραίωση των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και η αποτελεσματική ανταπόκριση στα επείγοντα περιστατικά που χρήζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης.

Το νοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων αποτελείται από νοσηλευτές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και βοηθούς νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις διάφορες χειρουργικές ειδικότητες και στην άσηπτο τεχνική χειρουργείου.

Στο τμήμα απασχολείται αποκλειστικά και βοηθητικό προσωπικό με καθήκοντα βοηθών θαλάμου, τραυματιοφορέων και καθαριστριών. Η εργασία στο χειρουργείο διεξάγεται σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες τεχνικής χειρουργείου, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να παρέχεται υψηλής στάθμης διεγχειριτική νοσηλευτική φροντίδα, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις.

Στην παρούσα φάση λειτουργούν τέσσερις χειρουργικές αίθουσες σε καθημερινή βάση οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των παρακάτω χειρουργικών ειδικοτήτων:

  • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  • ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  • ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  • Ω.Ρ.Λ
  • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
  • ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  • ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
  • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Η βαρύτητα των επεμβάσεων που υποστηρίζονται και διεκπεραιώνονται κυμαίνεται από ελαφρές έως εξαιρετικά βαριές με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε εξοπλισμό, υλικά, και εξειδικευμένο – έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα η εργασία στα χειρουργεία είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε με την ίδια αποτελεσματικότητα να αντιμετωπίζονται τα επείγοντα περιστατικά που προκύπτουν καθώς το νοσοκομείο μας εφημερεύει καθημερινά και καλύπτει πέρα από τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων του νομού και τις ανάγκες ενός μεγάλου όγκου επισκεπτών κατά την μακρά τουριστική περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το έτος 2019 το σύνολο των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν 6000. Το 2020 πραγματοποιήθηκαν 5155 επεμβάσεις και το 2021 πραγματοποιήθηκαν 4967 επεμβάσεις σε συνθήκες πανδημίας. Στις επεμβάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι μικροεπεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σηπτικό Χειρουργείο.

Αναπληρώτρια: Κανουπάκη Νεκταρία