Το τμήμα Χειρουργικής Θώρακος του γενικού νοσοκομείου Χανίων, έχει ως αντικείμενο τη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων των ενδοθωρακικών οργάνων.
Οι πιο συνηθισμένες παθήσεις που αντιμετωπίζονται στο τμήμα χειρουργικής θώρακος είναι:

 • Ο καρκίνος του πνεύμονα
 • Οι καρκινικές βλάβες στον πνεύμονα με προέλευση από άλλα όργανα
  (πνευμονικές μεταστάσεις)
 • Οι δυσλειτουργίες του πνεύμονα που προκαλούνται λόγω περιορισμού του από παγιδευμένο αέρα ανάμεσα στον πνεύμονα και στα πλευρά (πνευμοθώρακας), ή υγρού (πλευριτική συλλογή), ή σαν αποτέλεσμα λοίμωξης (εμπύημα)

Επίσης στο τμήμα μας γίνεται διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων που εντοπίζονται στο μεσοθωράκιο, δηλαδή τον χώρο ανάμεσα στους δύο
πνεύμονες, όπου μπορεί να εντοπίζονται όγκοι, κύστεις ή να αναπτύσσονται λοιμώξεις.

Οι ασθενείς μας προσέρχονται ή παραπέμπονται από τον παθολόγο, τον πνευμονολόγο ή τον ογκολόγο τους λόγω δυσκολίας στην αναπνοή, επίμονου
βήχα, εμφάνισης αίματος κατά το βήχα (αιμόπτυσης), θωρακικού πόνου, πυρετού, λοίμωξης αναπνευστικού, ή απώλειας βάρους.

Οι περισσότερες επεμβάσεις αφορούν την αφαίρεση τμήματος ή σε σπάνιες
περιπτώσεις ολόκληρου του πνεύμονα.

Σημαντικό βήμα υπήρξε η στελέχωση και ο εξοπλισμός του θωρακοχειρουργικού τμήματος με υπερσύγχρονα μέσα, υπό την διεύθυνση του κου Κουλαξουζίδη
Γεωργίου, ο οποίος με προηγούμενη πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε θωρακοχειρουργικά νοσοκομεία αναφοράς της Μ. Βρετανίας, διενήργησε για
πρώτη φορά θωρακοσκοπικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο μας. Το ποσοστό των επεμβάσεων μας που πραγματοποιούνται θωρακοσκοπικά ανέρχεται στο 50%.

Χειρουργικές Επεμβάσεις

 • Από την έναρξη της δραστηριότητας το 2018 έχουν χειρουργηθεί 370 ασθενείς (δεδομένα Άνοιξης 2022).
 • Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν καλύπτουν όλο το εύρος της χειρουργικής θώρακος και εφαρμόζονται όλοι οι μέθοδοι ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, ελαχιστοποίησης του πόνου και γρήγορης κινητοποίησης των ασθενών
 • Η ανάγκη διακομιδής των ασθενών σε κέντρο εκτός Χανίων έχει εξαλειφθεί.
  Στην πράξη έχουμε στοιχεία αναστροφής της ροής, καθώς σημαντικός αριθμός ασθενών από άλλες περιοχές της Κρήτης (Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα) έχουν επιλέξει την κλινική μας για να υποβληθούν σε βαριές ή εξειδικευμένες θωρακοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Περίπου οι μισοί ασθενείς μας χειρουργήθηκαν με την τεχνική της θωρακοσκοπικής χειρουργικής (ελάχιστα επεμβατική θωρακοχειρουργική), ή VATS (Video Assisted Thoracic Surgery), με τυπικό χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο 2 – 3 ημέρες.
 • Η μονάδα μας αντιμετωπίζει επίσης σημαντικό αριθμό ασθενών με επείγουσες παθήσεις, συνήθως τραύματα στο θώρακα, καθώς το νοσοκομείο μας εφημερεύει καθημερινά. Ενδεικτικά και με στοιχεία που αφορούν το 2021, το 15% των επεμβάσεων χαρακτηρίστηκαν ως υπερεπείγουσες, το 21% ως επείγουσες και το 63% ως προγραμματισμένες.

Η ποιοτική διάσταση του έργου που επιτελείται

 • Η μεγάλη σειρά των θωρακοσκοπικών επεμβάσεων συγκρίνεται με ελάχιστα νοσοκομεία του κέντρου, ενώ δεν υπάρχει ανάλογη σε κανένα νοσοκομείο της περιφέρειας.
 • Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί σειρά επεμβάσεων μεγάλης βαρύτητας που καλύπτουν όλο το εύρος της χειρουργικής θώρακος.
  • Αναφέρουμε εξαιρέσεις όγκων πνεύμονα και μεσοθωρακίου με εκτεταμένες επεμβάσεις εκτομής όπως ενδοπερικαρδιακές πνευμονεκτομές, σύνθετες λοβεκτομές ή διλοβεκτομές με συνδυασμένη εκτομή θωρακικού τοιχώματος, χειρουργική αποκατάσταση καρδιακού τραύματος, την πρώτη στην Κρήτη τοποθέτηση ενδοπρόθεσης αεραγωγών κά.
 • Οι ασθενείς μας κινητοποιούνται άμεσα, καθώς εφαρμόζουμε μεθόδους ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Σε κάθε ασθενή η φροντίδα του
  μετεγχειρητικού πόνου είναι άμεση προτεραιότητα και χρησιμοποιούμε διεγχειρητικούς καθετήρες ελέγχου του πόνου, ενώ με φορητά ψηφιακά συστήματα παροχετεύσεων θώρακος είναι δυνατή η πλήρης κινητοποίηση του ασθενούς μας από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα.

Εξωτερικά Ιατρεία

Στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο χειρουργικής θώρακος, που λειτουργεί κάθε Πέμπτη, εξετάστηκαν 478 ασθενείς στη διάρκεια του 2021, ενώ πολλοί επιπλέον ασθενείς επέλεξαν να εξεταστούν σε απογευματινό ιατρείο.

Ιατρική Ομάδα:

Διευθυντής Χειρουργός Θώρακος
Γεώργιος Κουλαξουζίδης

Επιμελητής Α’ Χειρουργός Θώρακος
Στέφανος Παλιουδάκης

Επιμελητής Β’ Χειρουργός Θώρακος

Παραπομπές