Ιστοσελίδα παρακολούθησης online διαδικτυακών μαθημάτων Καρδιολογικής Κλινικής –> εδώ.

Επόμενο διαδικτυακό μάθημα στις   25 / 06 / 2021 με θέμα:

“ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ”