Προσωπικό του αιματολογικού τμήματος του εργαστηριακού τομέα:

Διευθυντής: Νεκτάριος Προυκάκης (Ιατρός Βιοπαθολόγος)
Επιμελητές: Ιωάννης Παπαδάκης (Επιμελητής Β, Ιατρός Βιοπαθολόγος)
Τεχνολόγοι: Εμμανουέλα Περράκη, Ροδοθέα Μπομπολάκη, Μαρία Ιωαννίδου, Χριστίνα
Κωνσταντινάκη
Παρασκευαστές: Μαρία Σπανουδάκη, Μαρία Μυτιληνάκη, Αντωνία Γιαννακάκη, Ιωάννα
Κοκκινάκη, Σοφία Καϊμακέλη

Επικοινωνία:

Τηλέφωνα:Δ/ντής: 28210-22490
Ιατροί: 28210-22489
Εργαστήριο: 28210-22461
Email: nproukakis@chaniahospital.gr

Σκοπός του αιματολογικού τμήματος του εργαστηριακού τομέα είναι να πραγματοποιεί με αξιοπιστία τις εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς. Η λειτουργία του εργαστηρίου είναι σε 24ωρη βάση καθημερινές και αργίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων διασφαλίζεται από: τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιεί, την άρτια επιστημονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
Πιο συγκεκριμένα το αιματολογικό εργαστήριο μας συμμετέχει: α) στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, για την γενική αίματος από την αρχή της λειτουργίας του και τελευταία για τη μορφολογία επιχρίσματος περιφερικού αίματος και β) στο καθημερινό εσωτερικό έλεγχο των μηχανημάτων του.

Επιπλέον το τμήμα μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων. Είναι πιστοποιημένο κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015 από το 2019 από τη ΤÜV Hellas (Αρ. Πιστοποιητικού: 041 19 0035, έκδοση 14-03-2019) και από
το 12ο του 2021 από την Swiss Approval International (Aρ. Πιστοποιητικού: Ι-030-02-100-01325/5, έκδοση 15-12-2021) για τις συχνότερα αιτούμενες εξετάσεις του εργαστηρίου.

Οι εξετάσεις που γίνονται είναι:

 • Γενική εξέταση αίματος – Εμπύρηνα Ερυθρά
 • Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε)
 • Μέτρηση μικροαιματοκρίτη
 • Μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος
 • Κυτταροχημικές χρώσεις: χρώση επιχρίσματος Μυελού των Οστών, Fe Μυελού
 • Γενική εξέταση βιολογικών υγρών (πλευριτικό, ασκιτικό υγρό)
 • Έλεγχος ενζύμου G-6PD (ποσοτικός προσδιορισμός)
 • Έλεγχος για πλασμώδιο ελονοσίας (παχεία και λεπτή σταγόνα)
 • Δοκιμασία δρεπανώσεως ερυθροκυττάρων

Ο κύριος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτει είναι:

 • 3 Αιματολογικοί αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας XN-1000 (SYSMEX)
 • 2 Αναλυτές Τ.Κ.Ε. VES MATIC CUBE 30 (DIESSE) και 1 αναλυτής Τ.Κ.Ε. MINI CUBE
  (DIESSE)
 • Αυτόματος βαφέας πλακιδίων SP-10 (SYSMEX)

Εκπαιδευτικό έργο:

Το ιατρικό προσωπικό του τμήματος διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Επίσης το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό συμμετέχει στη παρακολούθηση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων (Ελληνικών και Διεθνών). Το τμήμα μας εκπαιδεύει για 6 μήνες Ειδικευόμενους Βιοπαθολόγους στην Εργαστηριακή Αιματολογία.