Το Ορμονολογικό- Ανοσολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων πραγματοποιεί εξειδικευμένες εξετάσεις με σκοπό την έγκαιρη πρόγνωση, έλεγχο θεραπείας και παρακολούθηση των ασθενών, νοσηλευόμενων και εξωτερικών.

Είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ανοσολογικούς αναλυτές, οι όποιοι λειτουργούν με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Οι αναλυτές είναι συνδεδεμένοι με το αυτόματο σύστημα LIS του νοσοκομείου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτότητα του δείγματος καθόλη τη διάρκεια επεξεργασίας του, καθώς αντιστοιχίζεται με ένα μοναδικό barcode.

Εξοπλισμός Ορμονολογικού – Ανοσολογικού Εργαστηρίου

  1. 3 Αναλυτές Alinity/Abbott

Είδος εκτελούμενων εξετάσεων

Στο Ορμονολογικό- Ανοσολογικό Εργαστήριο εκτελούνται εντολές εξετάσεων μέτρησης βιοδεικτών σε κλινικά δείγματα αίματος και ούρων. Οι εντολές αποστέλλονται μέσω δικτύου από κλινικούς ιατρούς του νοσοκομείου, από Δημόσιες Δομές (Γηροκομεία, Κέντρα Υγείας, Φυλακές, Ψυχιατρικές Δομές) και εξωτερικούς ιατρούς.

Έλεγχος αποτελεσμάτων

  1. Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος καθημερινά
  2. Μηνιαίος Έλεγχος με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου στο πρόγραμμα της BIORAD.

Πραγματοποιούμενες Εξετάσεις

Έλεγχος καρδιακής λειτουργίας

CK-MB TROPONIN-I
BNP

Ιολογικές εξετάσεις (έλεγχος αντισωμάτων)

Ερυθρά ΙgM/ ΙgG Toξόπλασμα ΙgM/ ΙgG
EBV VCA ΙgM/ ΙgG

Νεοπλασματικοί Δείκτες

CEA CA 125 CA 19-9
CA 15-3 AFP
T.PSA Free PSA PSA RATIO

Θυρεοειδικός έλεγχος

Τ3 Τ4 TSH
FT3 FT4
Anti-TPO Anti-Tg

Ορμονολογικός έλεγχος

Β-HCG FSH LH
PRL E2 PRG
TESTOSTERONE PTH CORTISOL ορού/ούρων
CORTISOL (SYNACTHEN) * *0/30/60 min

Επίπεδα ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων

Tacrolimus Κυκλοσπορίνη

Δείκτες Διάσεισης

TBI*

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο αποτελείται από Κλινικούς Βιοχημικούς, Χημικούς , Βιολόγους και Βοηθούς Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (ΤΕ, ΔΕ) εκπαιδεύεται διαρκώς στις νέες τεχνολογίες και είναι πάντα σε ετοιμότητα ώστε να προσφέρει τον καλύτερο του εαυτό 24 ώρες το 24 ώρο εκτελώντας τις ζητούμενες εξετάσεις γρήγορα και αξιόπιστα.

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

  • Σταματάκη Έλενα Βιοχημικός EuroClinchem
  • Καπνισάκης Αντώνιος Bιολόγος

Επικοινωνία: 2821022477
Γραμματεία: 2821022493
Email: biochem.chania@gmail.com