«Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5215545 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025»

2023-08-10T15:07:11+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.