ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2022 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 170846) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ – ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 44190000-8)

2022-08-25T13:50:35+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.