Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Αριθμός ανεπτυγμένων κλινών

Ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” το μήνα Νοέμβριο είναι :
ΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΑΘ/ΚΟΣ
1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 2
2 Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 32
3 ΜΟΝ. Α’ Π – ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 2
4 ΜΟΝ. Α’ Π – ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 2
5 Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚ0 32
6 ΜΟΝ. Β’ Π – ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ 0
7 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚ0 24
8 ΜΟΝ. ΚΑΡΔΙΟΛ.- ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 4
9 ΜΟΝ. ΚΑΡΔΙΟΛ.- ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 4
10 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 20
11 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11
12 ΠΑΘΟΛ. ΟΓΚΛΟΛΟΓΙΑΣ 13
13 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚ0 32
14 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 0
15 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 0
16 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΙΑΜΙΑΣ 6
ΧΕΙΡ/ΚΟΣ
17 Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 27
18 ΜΟΝ. Α’ Χ- ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 4
19 Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 27
20 ΜΟΝ. Β’Χ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 0
21 ΧΕΙΡΟΥΡ/ΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 4
22 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 32
23 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡ/Κ0 16
24 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 1
25 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ 34
26 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21
27 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 8
28 Ω.Ρ.Λ 16
29 ΨΥΧ/ΚΟΣ ΨΥΧ/ΚΟ 30
30 ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ
31 ΤΕΠ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
32 ΤΕΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
33 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 10
34 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4
35 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 0
37 ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΙΑΣ ΠΑΘΟΛ. ΤΟΜΕΑ ΜΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 4
38 ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΙΑΣ ΠΑΘΟΛ. ΤΟΜΕΑ ΜΗΝ ΠΑΘΟΛ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 4
39 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 8
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 9
COVID 25
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ COVID 3
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ COVID ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 482