Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Δελτίο Τύπου που αφορά στο ευχαριστήριο για την ένταξη Πράξης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

2022-03-03T12:28:48+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Δελτίο Τύπου που αφορά στο ευχαριστήριο για την ένταξη Πράξης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.2022-03-03T12:28:48+02:00

Ανάρτηση Πρόσκλησης Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

2022-05-11T22:29:43+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση Πρόσκλησης Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.2022-05-11T22:29:43+03:00

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ CPV 33111200-3

2022-05-11T22:30:25+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ CPV 33111200-32022-05-11T22:30:25+03:00

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

2021-07-15T17:51:09+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»2021-07-15T17:51:09+03:00

Ανάρτηση Έρευνας Αγοράς “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ CPV-38434540-3”

2022-05-11T22:30:43+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση Έρευνας Αγοράς “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ CPV-38434540-3”2022-05-11T22:30:43+03:00

Ανάρτηση απάντησης σε ερώτημα εταιρείας “ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (CPV 71320000-7) του Υποέργου 4: της ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5062142”.

2022-05-11T22:38:01+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση απάντησης σε ερώτημα εταιρείας “ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (CPV 71320000-7) του Υποέργου 4: της ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5062142”.2022-05-11T22:38:01+03:00

Ανάρτηση ερωτήματος εταιρείας “ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (CPV 71320000-7) του Υποέργου 4: της ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5062142”.

2022-05-11T22:34:39+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση ερωτήματος εταιρείας “ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (CPV 71320000-7) του Υποέργου 4: της ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5062142”.2022-05-11T22:34:39+03:00

Ανάρτηση Έρευνας Αγοράς “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50800000-3)”

2022-05-11T22:41:36+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση Έρευνας Αγοράς “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50800000-3)”2022-05-11T22:41:36+03:00

Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ (CPV 33111620-3)”

2022-05-11T22:38:15+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ (CPV 33111620-3)”2022-05-11T22:38:15+03:00

Ανάρτηση έρευνας αγοράς σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών “Επισκευή & Συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού” των Ομάδων μηχανημάτων 1, 16 & 17 (CPV 50421000-2)

2022-05-11T22:38:38+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση έρευνας αγοράς σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών “Επισκευή & Συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού” των Ομάδων μηχανημάτων 1, 16 & 17 (CPV 50421000-2)2022-05-11T22:38:38+03:00
Go to Top