Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Ανάρτηση προκήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434520-7)»

2022-05-11T22:23:45+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση προκήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434520-7)»2022-05-11T22:23:45+03:00

Ανάρτηση έρευνας αγοράς «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μηχανημάτων Υποθερμίας /υπερθερμίας(Συσκευή θέρμανσης με αέρα)»

2022-05-11T22:24:07+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση έρευνας αγοράς «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μηχανημάτων Υποθερμίας /υπερθερμίας(Συσκευή θέρμανσης με αέρα)»2022-05-11T22:24:07+03:00

Ανάρτηση διευκρίνησης-Τροποποίησης Διακήρυξης 6Π/2021 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV:30230000-0) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:30232000-4)

2022-05-11T22:25:59+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση διευκρίνησης-Τροποποίησης Διακήρυξης 6Π/2021 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV:30230000-0) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:30232000-4)2022-05-11T22:25:59+03:00

Ανάρτηση έρευνας αγοράς “ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)ΕΤΟΣ (CPV-30192153-8).”

2022-05-11T22:26:16+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση έρευνας αγοράς “ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)ΕΤΟΣ (CPV-30192153-8).”2022-05-11T22:26:16+03:00

Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ γ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (21DIAB000016252).”

2022-05-11T22:26:43+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ γ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (21DIAB000016252).”2022-05-11T22:26:43+03:00

Ανάρτηση έρευνας αγοράς “ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)ΕΤΟΣ (CPV-30192153-8).”

2022-05-11T22:27:03+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση έρευνας αγοράς “ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)ΕΤΟΣ (CPV-30192153-8).”2022-05-11T22:27:03+03:00

Ανάρτηση Διακήρυξης 6Π/2021 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV:30230000-0) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:30232000-4)

2022-05-11T22:29:23+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση Διακήρυξης 6Π/2021 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV:30230000-0) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:30232000-4)2022-05-11T22:29:23+03:00

Δελτίο Τύπου που αφορά στο ευχαριστήριο για την ένταξη Πράξης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

2021-07-14T19:08:08+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Δελτίο Τύπου που αφορά στο ευχαριστήριο για την ένταξη Πράξης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.2021-07-14T19:08:08+03:00
Go to Top