Δείτε το παραγόμενο έργο της Αιμοδυναμικής Μονάδας εδώ.

Δείτε το αριθμό των πραγματοποιημένων Αιμοκαθάρσεων εδώ.

Δείτε το σύνολο των Ακτινοδιαγνωστικών Εξετάσεων εδώ.

Δείτε τις επισκέψεις ΤΕΙ-ΤΕΠ εδώ.

Δείτε το σύνολο των Εργαστηριακών εξετάσεων εδώ.

Δείτε τα έσοδα του Νοσοκομείου από εξωτερικούς ασθενείς εδώ.

Δείτε τις οφειλές του Νοσοκομείου  εδώ και εδώ.

Δείτε τον Απολογισμό εδώ.

Δείτε τον Απολογισμό που αφορά τις Ημέρες Νοσηλείας εδώ.