ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σκορδυλάκη Αρετή
Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας, ως Πρόεδρος

Πρώιμος Ευκλείδης
Δ/ντής Ω.Ρ.Λ

Παπαδάκη Αντωνία
Δ/ντρια Νεφρολογίας

Γραμματικόπουλος Κυριάκος
Επιμ. Α΄Καρδιολογίας

Μαγκουρεαν – Ζερβάκη Καλίνα- Οάνα
Επιμ.Β΄ Ιατρ. Βιοπαθολογίας

Κουβαράκη Θεοδοσία
Κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων

Παντιέρας Νικόλαος
Κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

Σταματάκη Ελένη,
Κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής

Κυβερνιτάκης Αντώνιος
Ειδικευόμενος Ιατρός Ορθοπεδικής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τζανάκης Ιωάννης,
Δ/ντής Νεφρολογίας

Μοσχονάς Στυλιανός,
Δ/ντής Χειρουργικής

Κόρακας Παναγιώτης,
Δ/ντής Ακτινολογίας

Κριετσέπη Βασιλική,
Επιμ. Α’ Πνευμπονολογίας

Φραγκάκη Χριστίνα
Επιμ. Β’ Πυρηνικής Ιατρικής

Καλογιάννης Κων/νος
Κλάδου ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας

Στεφανογιάννης Ιωάννης
Κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

Ξυδάκη Ευαγγελία
Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

Κορακοβούνη Καλλιοπη
Ειδικευόμενη Ιατρός ΩΡΛ