Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας: Πολυζωίδης Κυριάκος, 28213 22224
Email: kpolyzoidis@chaniahospital.gr
Τμήματα Τηλέφωνο Email
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παπαδογιάννης Εμμανουήλ, 2821322222 papadogiannis@chaniahospital.gr
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Αγγελάκης Κωνσταντίνος, 2821322221 kaggelakis@chaniahospital.gr
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Αγγελάκης Κωνσταντίνος, 2821322221 kaggelakis@chaniahospital.gr