Διευθύντρια: Καμηλάκη Ελβίρα
Τομεάρχες: Πανανουδάκη Ευαγγελία
Ζαίμη Παναγιώτα
Αργύρη Όλγα
Αλεξανδράκη Μοσχοβία
Τηλέφωνο: 2821342354