Διευθυντής: Παπαδάκης Χαρίτων
Διευθυντές Τομέων
Παθολογικού Τομέα: Τζανάκης Ιωάννης
Χειρουργικού Τομέα: Σάββας Καζούλης
Εργαστηριακού Τομέα: Σκορδυλάκη Αρετή
Ψυχιατρικού Τομέα: Τσερπέ Βασιλική
Επίτιμος Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας: Καστανάκης Σεραφείμ