Δ/ντρια: Νοδαράκη Στυλιανή
Τηλέφωνο: 2821342364
Email: snodaraki@chaniahospital.gr

Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αποτελείται από τρεις υποδιευθύνσεις:

1. Υποδιεύθυνση Διοικητικού:

Υποδ/ντής: Τσιτακίδης Απόστολος
Τηλέφωνο: 2821342378
Email: tsitakidis@chaniahospital.gr

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Προισταμένη: Ψαθάκη Πολυξένη
Τηλέφωνο: 2821342371
Email: prosopiko@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα

Ιατρικό προσωπικό 2821342304  2821342370
Νοσηλευτικό προσωπικό 2821342368
Διοικητικό προσωπικό 2821342366 2821342367

Τμήμα Γραμματείας

Προισταμένη: Περιστερίδου Τιμοθέη
Τηλέφωνο: 2821342358
Email: prosopiko@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα

Γραμματεία 2821342359
Πρωτόκολλο 2821342362
Κλητήρες 2821342351
2821342361

Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Προισταμένη: Νίκα Μαρία
Τηλέφωνο: 2821342240
Email: mnika@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

Προισταμένος: Παπαδομανωλάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 2821342194
Email: nikolaspapas@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
2821342193
2821342540

2. Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Υποδ/ντής: Κωνσταντουλάκης Ευάγγελος
Τηλέφωνο: 2821342336
Email: vkonstantoulakis@chaniahospital.gr

Τμήμα Οικονομικού

Προισταμένος: Σταματάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο: 2821342316
Email: mstamatakis@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τμήμα Τηλέφωνα
Προυπολογισμοί 2821342325
2821342330
Μισθοδοσία 2821342317
2821342318
Εντάλματα πληρωμών 2821342314
2821342323
2821342333

Τμήμα Προμηθειών

Προισταμένος: Ντουσάκης Ελευθέριος
Τηλέφωνο: 2821342300
Email: entousakis@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τμήμα Τηλέφωνα
Προμήθειες 2821342306
2821342308
2821342309
2821342310
2821342334
2821342335
Διαχειρίσεις 2821342301
2821342319
2821342321
2821342326

Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού

Προισταμένος: Βερναδάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2821342130
Email: gvernadakis@chaniahospital.gr

3. Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

Υποδ/ντής: Αναγνωστάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο: 2821342337
Email: eanagnost@chaniahospital.gr

Τμήμα Υλικού και Δικτύων(Hardware)

Προισταμένος: Πρωτοπαπαδάκης Ευτύχιος
Τηλέφωνο: 2821342338
Email: proteft@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
2821342340
2821342341
2821342342

Τμήμα Λογισμικού και Εφαρμογών (Software)

Προισταμένος: Μαρινάκης Παύλος
Τηλέφωνο: 2821342339
Email: pmarin@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
2821342342
2821342343