ΣΚΟΠΟΣ

Ο ρόλος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “O Άγιος Γεώργιος” είναι ο έλεγχος και η πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, σχεδιάζοντας, παρακολουθώντας, αξιολογώντας, προτείνοντας μέτρα και ελέγχοντας την εφαρμογή τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Επιτήρηση και καταγραφή των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
 • Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τον έλεγχο και την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για εφαρμογή ασφαλών πρακτικών στη παροχή φροντίδας των ασθενών.
 • Επιτήρηση της καθαριότητας του Νοσοκομείου.
 • Επιτήρηση Πολυανθεκτικών Μικροοργανισμών (ΠΑΜ) σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Παροχή οδηγιών για μόνωση και μέτρων
 • προφύλαξης και διασποράς των ΠΑΜ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Καταγραφή των νοσοκομειακών βακτηριαιμιών σε συνεργασία με το Mικροβιολογικό Εργαστήριο και τους κλινικούς ιατρούς.
 • Άμεση αντιμετώπιση κρουσμάτων ή επιδημικών εξάρσεων νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την υγιεινή των χεριών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΟΥ και οδηγιών του ΕΟΔΥ (τα 5 βήματα για την υγιεινή των χεριών).
 • Καταγραφή συμμόρφωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών.
 • Επιτήρηση σωστής χρήσης απολυμαντικών/ απορρυπαντικών (εργαλεία, ενδοσκόπια, κ.λπ).
 • Επιτήρηση απομάκρυνσης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΑΥΜ), σε συνεργασία με την Επόπτρια Υγείας.
 • Προφύλαξη των επαγγελματιών υγείας από λοιμώξεις (εκπαίδευση, εμβολιασμοί).
 • Επιτήρηση, συλλογή και αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στον ΕΟΔΥ.
 • Επιτήρηση μαγειρείων, δικτύου πόσιμου νερού, αποικισμού δικτύου νερού με Legeonellaspp., μικροβιολογικής και χημικής ποιότητας του νερού αιμοκάθαρσης, προγραμμάτων απεντομώσεων-μυοκτονιών, σε συνεργασία με την επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ειρήνη Λαγουδάκη – Διευθύντρια Παθολογίας ΕΣΥ στο Β΄ Παθολογικό Τμήμα και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Covid 2 Κλινικής
με Αναπληρώτρια την Βαρβάρα Τσαγκλή – Διευθύντρια Παθολογίας ΕΣΥ στο Β΄ Παθολογική Τμήμα.
2. Μαρίνα Παπαδογιάννη, Επιμελήτρια Α΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΕΣΥ,
με αναπληρώτρια την Μαγκουρεαν – Ζερβάκη Καλίνα –Οάνα, Επιμ.Β΄ Ιατρ. Βιοπαθολογίας ΕΣΥ.
3. Γεωργία Παυλιδάκη – Επισκέπτρια Υγείας
Ελένη Σταματάκη – Κλάδου ΠΕ Νοσηλευτών.
Χρήστο Κλεοβούλου – Κλάδου ΠΕ Νοσηλευτών.
4. Στυλιανή Νοδαράκη – Διοικητική Διευθύντρια
με αναπληρωτή τον Απόστολο Τσιτακίδη – Υποδιευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας.
5. Ελβίρα Καμηλάκη – Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
με αναπληρώτρια την Όλγα Αργύρη – Προϊσταμένη Χειρουργικού Τομέα.
6. Χαρίτωνα Παπαδάκη – Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας,
με αναπληρώτρια την Γεωργία Πολυμίλη – Διευθύντρια Α΄ Παθολογικού Τμήματος.
7. Καζούλη Σάββα, Διευθυντή Χειρουργικού τομέα
με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Αλεξανδράκη, Διευθύντρια Αναισθησιολογίας ΕΣΥ.
8. Άννα Κολοβού – Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος
με αναπληρώτρια την Ηλιάδα Μπομπολάκη – Διευθύντρια Ογκολογικού Τμήματος.
9. Ευτυχία Κοντουδάκη – Διευθύντρια Χειρουργικής στη ΜΕΘ
με αναπληρώτρια την Ευδοκία Πάνου – Διευθύντρια Αναισθησιολογίας στη ΜΕΘ και Υπεύθυνη ΜΕΘ Covid.
10. Λεωνίδα Τζίμη – Διευθυντή Φαρμακευτικού Τμήματος Νοσοκομείου
με αναπληρώτρια την Ειρήνη Ρηνάκη – Νοσοκομειακή Φαρμακοποιό.
11. Κυριάκο Πολυζωίδη – Διευθυντή Τεχνικής Υπηεσίας με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Παπαδογιάννη – Προϊστάμενο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
12. Δέσποινα Νικολιδάκη -Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
με αναπληρωτή τον Ιωάννη Στεφανογιάννη – Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων.