Επικοινωνία

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του Νοσοκομείου έκανε τη συλλογή των στοιχείων και την διάρθρωση της ιστοσελίδας.
Η ιστοσελίδα θα συμπληρώνεται και θα ενημερώνεται συνεχώς με νέα στοιχεία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.
Η ενημέρωση της ιστοσελίδας γίνεται από την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.