Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr
Γραφείο Προμηθειών2022-06-27T21:17:19+03:00

Ανακοινώσεις

3006, 2022

Έρευνα Αγοράς για την «Ανάδειξη Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης ο οποίος θα αναλάβει για μία τριετία την Πιστοποίηση τριών (3) Μονάδων / Τμημάτων (Μ.Ε.Ν. Νεογνών, Μονάδα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας και Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής), με το Πρότυπο ΕΝ 15224:2017 (CPV 79132000-8)»

30.06.2022|Έρευνα αγοράς|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2406, 2022

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας σε βάρος του ΚΑΕ 1611 με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής σύμφωνα με τις μέσες ημερήσιες τιμές λιανικής Νομού Χανίων του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

24.06.2022|Έρευνες Αγοράς Καυσίμων|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1506, 2022

Έρευνα Αγοράς για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας σε βάρος του ΚΑΕ 1611 με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής σύμφωνα με τις μέσες ημερήσιες τιμές λιανικής Νομού Χανίων του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

15.06.2022|Έρευνα αγοράς|

Δείτε περισσότερα εδώ.

106, 2022

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας σε βάρος του ΚΑΕ 1611 με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής σύμφωνα με τις μέσες ημερήσιες τιμές λιανικής Νομού Χανίων του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

01.06.2022|Έρευνες Αγοράς Καυσίμων|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top