Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία

Δ/ντρια:Νοδαράκη Στυλιανή
Τηλέφωνο:2821342364
Email:snodaraki@chaniahospital.gr

Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αποτελείται από τρεις υποδιευθύνσεις:

  1. Υποδιεύθυνση Διοικητικού:
Υποδ/ντής:Τσιτακίδης Απόστολος
Τηλέφωνο:2821342378
Email:tsitakidis@chaniahospital.gr

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Προισταμένη:Ψαθάκη Πολυξένη
Τηλέφωνο:2821342371
Email:prosopiko@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
Ιατρικό προσωπικό28213423042821342370
Νοσηλευτικό προσωπικό2821342368
Διοικητικό προσωπικό28213423662821342367

Τμήμα Γραμματείας

Προισταμένη:Περιστερίδου Τιμοθέη
Τηλέφωνο:2821342358 
Email:grammateia@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
Γραμματεία2821342359
Πρωτόκολλο2821342362
Κλητήρες2821342351
2821342361

Γραφείο Κίνησης Ασθενών
 

Προισταμένη:Νίκα Μαρία
Τηλέφωνο:2821342240
Email:mnika@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
2821342236
2821342238
2821342242
2821342248
2821342249
2821342250

 

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

Προισταμένος:Παπαδομανωλάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο:2821342194
Email:nikolaspapas@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
2821342193
2821342540
  
  1. Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Υποδ/ντής :Κωνσταντουλάκης Ευάγγελος
Τηλέφωνο:2821342336
Email:vkonstantoulakis@chaniahospital.gr

Τμήμα Οικονομικού

Προισταμένος:Σταματάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο:2821342316
Email:mstamatakis@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

ΤμήμαΤηλέφωνα
Προυπολογισμοί2821342325
2821342330
Μισθοδοσία2821342317
2821342318
Εντάλματα πληρωμών2821342314
2821342323
2821342333

Τμήμα Προμηθειών

Προισταμένος:Ντουσάκης Ελευθέριος
Τηλέφωνο:2821342300
Email:entousakis@chaniahospital.gr

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

ΤμήμαΤηλέφωνα
Προμήθειες2821342306
2821342308
2821342309
2821342310
2821342334
2821342335
Διαχειρίσεις2821342301
2821342319
2821342321
2821342326

 
Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού

Προισταμένος:Βερναδάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο:2821342130
Email:gvernadakis@chaniahospital.gr
  
   
  1. Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

 

Υποδ/ντής:Αναγνωστάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο:2821342337
Email:eanagnost@chaniahospital.gr

Τμήμα Υλικού και Δικτύων(Hardware)

 

Προισταμένος:Πρωτοπαπαδάκης Ευτύχιος
Τηλέφωνο:2821342338
Email:proteft@chaniahospital.gr

 

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
2821342340
2821342341
2821342342

 

Τμήμα Λογισμικού και Εφαρμογών (Software)

 

Προισταμένος:Μαρινάκης Παύλος
Τηλέφωνο:2821342339
Email:pmarin@chaniahospital.gr

 

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
2821342342
2821342343