Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Επιστημονικό Συμβούλιο

Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος:

Αρετή Σκορδυλάκη

 

Αναπληρωτής:

Ιωάννης Τζανάκης

Μέλη: Ευκλείδης Πρώιμος

 

          Παπαδάκη Αντωνία

Αναπληρωτής:

Στυλιανός Μοσχονάς

Παναγιώτης Κόρακας

Επιμελητής Α’:

Κυριάκος Γραμματικόπουλος

Αναπληρωτής:

Κριετσέπη Βασιλική

Επιμελητής Β’:

Καλίνα Ζερβάκη

Αναπληρωτής: Φραγκάκη Χριστίνα

Επιστημονικό μη Ιατρικό Προσωπικό:

Πρόεδρος:

Θεοδοσία Κουβαράκη

 

Αναπληρωτής:

Κων/νος Καλογιάννης

Επιστημονικό μη Ιατρικό και Παραιατρικό Προσωπικό:

Τακτικό μέλος:

Νικόλαος Παντιέρας

 

Αναπληρωματικό Μέλος: 

Ιωάννης  Στεφανογιάννης

Επικουρικοί Γιατροί:

Τακτικό μέλος:

Αντώνιος Κυβερνιτάκης

 

Αναπληρωματικό Μέλος: Καλλιόπη Κορακοβούνη

Νοσηλευτικό Προσωπικό:

Πρόεδρος:

 

Ελένη Σταματάκη

 

Αναπληρωτής:

Ευαγγελία Ξυδάκη

Γραμματέας:

Βασιλική Ζέλκα

Εμμανουέλα Σκορδυλάκη