Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Επιστημονικό Συμβούλιο

Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος:

Αρετή Σκορδυλάκη,

Συντονίστρια Δ/ντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας

Αναπληρωτής:

Ιωάννης Τζανάκης,

Δ/ντής Νεφρολογικού τμήματος-ΜΤΝ

Διευθυντές:

Τακτικά Μέλη:

Ευκλείδης Πρώιμος,

Δ/ντής Ω.Ρ.Λ.

Αντωνία Παπαδάκη,

Δ/ντρια Νεφρολογίας

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Στυλιανός Μοσχονάς,

Δ/ντής Χειρουργικής

Παναγιώτης Κόρακας,

Δ/ντής Ακτ/κής

Επιμελητής Α’:

Τακτικό Μέλος:

Κυριάκος Γραμματικόπουλος,

Επιμ. Α’ Καρδιολογίας

 

Αναπληρωματικό Μέλος:

Κριετσέπη Βασιλική,

Επιμ. Α’ Πνευμονολογίας

Επιμελητής Β’:

Τακτικό Μέλος:

Καλίνα-Οάνα Μαγκουρεάν-Ζερβάκη,

Επιμ. Β’ Ιατρ. Βιοπαθολογίας

 

Αναπληρωματικό Μέλος:

Φραγκάκη Χριστίνα,

Επιμ. Β’ Πυρηνικής Ιατρικής

Επιστημονικό μη Ιατρικό Προσωπικό:

Τακτικό Μέλος:

Θεοδοσία Κουβαράκη, Κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων

Αναπληρωματικό Μέλος:

Κων/νος Καλογιάννης, Κλάδου ΠΕ Χημείας-Βιοχημείας-Βιολογίας

Επιστημονικό μη Ιατρικό και Παραιατρικό Προσωπικό:

Τακτικό μέλος:

Νικόλαος Παντιέρας, Κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

Αναπληρωματικό Μέλος:

Ιωάννης  Στεφανογιάννης, Κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

Επικουρικοί Γιατροί:

Τακτικό μέλος:

Αντώνιος Κυβερνιτάκης, Ειδικευόμενος Ιατρός Ορθοπεδικής

Αναπληρωματικό Μέλος:

Καλλιόπη Κορακοβούνη, Ειδικευόμενη Ιατρός ΩΡΛ

Νοσηλευτικό Προσωπικό:

Τακτικό μέλος:

Ελένη Σταματάκη, Κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής

Αναπληρωματικό Μέλος:

Ευαγγελία Ξυδάκη,

ΤΕ Νοσηλευτικής

Γραμματέας:

Τακτικό μέλος:

Βασιλική Ζέλκα, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Αναπληρωματικό Μέλος:

Εμμανουέλα Σκορδυλάκη, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας