Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διαβουλεύσεις Ανάρτηση Πρόσκλησης  Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 21-4-2021 Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης…

Continue Reading