2η πρόσκληση σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λογισμικού Ηλεκτρονικης Διακίνησης Εγγράφων