Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)

2022-05-11T17:06:30+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)2022-05-11T17:06:30+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TOURNIQET ΔΙΠΛΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV: 33100000-1)

2022-05-11T17:07:10+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TOURNIQET ΔΙΠΛΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV: 33100000-1)2022-05-11T17:07:10+03:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 140745) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

2022-05-11T17:07:37+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 140745) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ2022-05-11T17:07:37+03:00

Σχετικα με τον ορισμο νεας ημερομηνιας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών TOY Δημόσιου Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ Διαγωνισμού, Διακήρυξη 09/2021 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 143156), για την προμήθεια Στολών και Υποδημάτων Νοσηλευτικού προσωπικού (ΑΔΑΜ 21PROC009549467 2021-11-16)

2022-05-11T17:09:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Σχετικα με τον ορισμο νεας ημερομηνιας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών TOY Δημόσιου Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ Διαγωνισμού, Διακήρυξη 09/2021 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 143156), για την προμήθεια Στολών και Υποδημάτων Νοσηλευτικού προσωπικού (ΑΔΑΜ 21PROC009549467 2021-11-16)2022-05-11T17:09:21+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ

2022-05-11T17:09:55+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ2022-05-11T17:09:55+03:00
Go to Top