Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης προκηρύξεων διαγωνισμών

(**) Το αρχείο με το κλειδί που απαιτείται μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

(***) Το αρχείο με το κλειδί που απαιτείται μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

(****) Το αρχείο με το κλειδί που απαιτείται μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

(*****) Το αρχείο xls που απαιτείται να συμπληρωθεί μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

(******) Το αρχείο που περιέχει την λίστα με τα είδη του διαγωνισμού μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

(*******) Το αρχείο xls που απαιτείται να συμπληρωθεί μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

(********) Το αρχείο με το κλειδί που απαιτείται μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

(*********) Το αρχείο με το κλειδί που απαιτείται μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

(**********) Το αρχείο με το κλειδί που απαιτείται μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

(***********) Το αρχείο με το κλειδί που απαιτείται μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

Διαγωνισμός Ημερομηνία Ανάρτησης
Ανάρτηση διακήρυξης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΞΥΛΟΥ ΚΛΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ." 15-12-2020
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κατηγορία CPV 33190000-8)." 9-12-2020
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6)." 9-12-2020
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ(CPV-33141114-2) ."26-11-2020

«Τροποποίηση – Ορθή επανάληψη όσον αφορά τον Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24100000-5) ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 44612200-5) με αριθμ. 18Π/2020 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 20PROC007631236 »."

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24100000-5) ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 44612200-5)."

Επισυνάπτεται έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

19-11-2020
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33122000-1) ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7)."23-10-2020
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ(CPV 33910000-2)."16-10-2020
Ανάρτηση τροποποίησης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2)." 13-10-2020

Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0)."

18-9-2020

Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2)."

14-9-2020

Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ & ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CPV 38434500-1) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ."

4-9-2020

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Δα-Δγ ΚΑΙ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 39812500-2)"

Το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ."

27-8-2020

Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού (άνω των ορίων) Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 33111721-1)."

Ανάρτηση απάντησης "ΣΤΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GE HEALTHCARE AE ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2020"

12-8-2020

8-9-2020

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (CPV 71621000-7) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»"

Το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ."

7-8-2020
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (CPV 33168000-5)." 4-8-2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 60000000-8)." 15-7-2020
Ανάρτηση τροποποίησης διακήρυξης με ΑΔΑΜ 20PROC006952767 2020-07-01 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (CPV 38434540)." 14-7-2020
Ανάρτηση παροχής διευκρίνησης διακήρυξης με αριθμό 11Π/2020 διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ" 14-7-2020
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ" 3-7-2020
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (CPV 38434540)." 2-7-2020

Διευκρινίσεις - Ορθή επανάληψη για το έγγραφο ΤΕΥΔ επί της 10Π/2020 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 20PROC006954144 2020-07-01."

Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)."/

10-7-2020

 

2-7-2020

Διευκρινίσεις – Ορθή επανάληψη για τον Επαναληπτικό δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8)."

Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8)."

3-7-2020

 

12-6-2020

Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝOΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434580-5 )." 9-6-2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ CPV (33141420-0)" 4-6-2020
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (Τακτικού) Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) - MICROBIOLOGICAL CULTURES (CPV 33698100 – 0) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ." 27-5-2020
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (CPV: 24327000-2)." 25-5-2020
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 98300000-6)." 18-5-2020
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY (CPV: 30232000-4)." 15-5-2020
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)." 14-5-2020

Ανάρτηση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, (CPV: 38434540-3)"

Επισυνάπτεται τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

21-4-2020
Ανάρτηση πράξης διοικητή για την αλλαγή της Διακήρυξης 04/2020 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ." 13-4-2020
Ανάρτηση διακήρυξης 03/2020 δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (CPV 38434000-6)." 27-3-2020
Ανάρτηση διακήρυξης 03/2020 δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ (CPV 09344000-2)." 24-3-2020
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6)–Syringes." 13-3-2020

Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΗΣ (CPV 33167000-8)."

Ανάρτηση διευκρινήσεων-τροποποίηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΗΣ (CPV 33167000-8)."

25-2-2020

6-3-2020

Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού (άνω των ορίων) Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV : 09100000-0)." 19-2-2020

Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου,ανοικτού,συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (CPV 71314300-5)."

Επισυνάπτεται τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

27-1-2020
Ανάρτηση διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ(CPV 70210000-6)." 27-1-2020
Ανάρτηση διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΠΑΝΕΜΙΑ(CPV 70210000-6)." 14-1-2020

Ανάρτηση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ C-ARM ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ – (X-RAY FLUOROSCOPY DEVICES)» (CPV 33111400-5)"

Επισυνάπτεται τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

30-12-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 33111650-2)." 6-12-2019
Ανάρτηση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΠΑΝΕΜΙΑ(CPV 70210000-6)." 5-12-2019
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (CPV 48219300-9)." 1-11-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (CPV: 30130000-9)." 30-10-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8)." 11-10-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) επαναληπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0)." 2-10-2019
Ανάρτηση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (CPV 24931230-0)". 19-9-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2)." 16-9-2019
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 39830000-9)." 10-9-2019
Ανάρτηση δημοσίου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Α1β & Α4α (CPV 39812500-2)." 30-8-2019
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5)." 28-8-2019
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) –Syringes." 20-8-2019
Ανάρτηση αλλαγών στους πίνακες ομάδων της διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434520-7)." 14-8-2019
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434520-7)." 9-8-2019
Ανάρτηση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 38434540-3) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 76677". 29-7-2019
Ανάρτηση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ (CPV 33192130-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ." 29-7-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 60000000-8)". 24-7-2019
Ανάρτηση απάντησης στο υπόμνημα της εταιρείας ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ σχετικά με την διακήρυξη δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ (CPV 33192130-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ." 22-7-2019
Ανάρτηση τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ (CPV 33192130-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ." 19-7-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33141613-0) - BLOOD BAGS". 12-7-2019
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ (CPV 30192300-4) INK RIBBONS". 12-7-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 38434540-3)". 8-7-2019
Ανάρτηση τροποποίησης διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ (CPV 38434540-3)" 8-7-2019
Ανάρτηση απάντησης σχετικά με τα διευκρινιστικά ερωτήματα ενδιαφερόμενων φορέων αναφορικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού, άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ (CPV 33192130-2)." 8-7-2019
Ανάρτηση απάντησης στο διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ αναφορικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού, άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ (CPV 33192130-2)." 3-7-2019
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6) 21-6-2019
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ (CPV 33192130-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ." 20-6-2019
Ανάρτηση πράξης διοικητή για αλλαγή στις τεχνικές προδιαγραφές "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ (CPV 38434540-3)"

Το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι εδώ

13-6-2019
Ανάρτηση διακήρυξης 11/2019 δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) - ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ" 13-6-2019
Ανάρτηση δημοσίου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 39812500-2) κατ’ εφαρμογή του Προϋπολογισμού του 2019." 11-6-2019
Ανάρτηση δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0)." 7-6-2019
Ανάρτηση όγδοης τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (CPV 42511200-3 (Μηχανές υγροποίησης αέρα ή άλλων αερίων))". 29-5-2019
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ (CPV 38434540-3)" 27-5-2019
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού (CPV 30197643-5) 17-5-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV 44112200-0)". 15-5-2019
Ανάρτηση τρίτης τροποποίησης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (κατηγορία CPV 31711140-6)". 10-5-2019
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)". 24-4-2019
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4)"./td> 24-4-2019
Ανάρτηση έβδομης τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (CPV 42511200-3 (Μηχανές υγροποίησης αέρα ή άλλων αερίων))". 3-4-2019
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4)".

Τα δείγματα εντύπων μπορείτε να τα κατεβάσετε από δω

1-4-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV 33140000-3)". 1-4-2019
Ανάρτηση δεύτερης τροποποίησης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (κατηγορία CPV 31711140-6)". 1-4-2019
Ανάρτηση έκτης τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(CPV 42511200-3 (Μηχανές υγροποίησης αέρα ή άλλων αερίων))". 19-3-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (κατηγορία CPV 33141641-5)". 18-3-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 39812500-2)". 8-3-2019
Ανάρτηση τροποποίησης περίληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 31711140-6)." 6-3-2019
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ 146/2003(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 98300000-6)". 4-3-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (κατηγορία CPV 33141641-5)". 4-3-2019
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)". 4-3-2019
Ανάρτηση πέμπτης τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (CPV 42511200-3 ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΑ Η ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ)". 1-3-2019
Ανάρτηση δεύτερης τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ(κατηγορία CPV 33790000-4)". 26-2-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ CPV(24100000-5) ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CPV(44612200-5)". 25-2-2019
Ανάρτηση τροποποίησης-ορθής επανάληψης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (CPV: 44112200-0)". 25-2-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7)". 12-2-2019
Ανάρτηση ΕΚΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV 50710000-5)". 8-2-2019
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (CPV 33153000-7)". 1-2-2019
Ανάρτηση ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την Προμήθεια "ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6)". 1-2-2019
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την προμήθεια ‹‹ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ›› (κατηγορία CPV 33790000-4) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015". 30-1-2019
Ανάρτηση ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV 50710000-5)". 28-1-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (CPV 33192230-3)". 25-1-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (CPV 34115000-6)". 25-1-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) – DISINFECTANTS". 25-1-2019
Ανάρτηση διακήρυξης Διεθνούς (άνω των ορίων) E ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8)". 24-1-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (CPV: 44112200-0)". 18-1-2019
Ανάρτηση απάντησης σε ερώτημα της εταιρείας GE Healthcare AE "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : α)ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΤΟΡ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (CPV 33195200-5) β)ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ (CPV 33112000-8)". 15-1-2019
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (CPV 33141116-6)". 14-1-2019
Ανάρτηση διακήρυξης Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό - Διακήρυξη Αριθμ. (39Π) για την προμήθεια Ενός (1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ - DIAGNOSTIC ULTRASOUND DEVICES (CPV 33124120-2). 10-1-2019
Ανάρτηση διακήρυξης 01/2019 δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ (CPV 09344000-2). 9-1-2019
Ανάρτηση ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (CPV 42511200-3) ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΑ Η ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ". 7-1-2019
Ανάρτηση ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV 50710000-5)". 4-1-2019
Ανάρτηση τροποποίησης διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV-38434540-3)". 24-12-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV-33141114-2)". 19-12-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΕΝΟΣ (1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ - DIAGNOSTIC ULTRASOUND DEVICES (CPV 33124120-2)". 19-12-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια "ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : α)ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΤΟΡ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (CPV 33195200-5) β)ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ (CPV 33112000-8)". 19-12-2018
διακήρυξη του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού, για την Πρoμήθεια: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, (CPV: 38434540-3) - BIOMEDICAL EQUIPMENT". 12-12-2018
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού επαναληπτικού κάτω των ορίων διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2)– ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ". 6-12-2018
Ανάρτηση διευκρίνησης σχετικά με το ερώτημα της εταιρείας Roche για την Διακήρυξη 27 /2018 (ΑΔΑΜ 18PROC003969287 2018-11-07) ". 04-12-2018
Ανάρτηση διευκρίνησης σχετικά με την διακήρυξη δημοσίου τρίτου επαναληπτικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για Μηχανολογικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (CPV 71336000-2)". 30-11-2018
Ανάρτηση ADAM ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞ. ΔΟΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ" 27-11-2018
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ & ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ) (CPV 33162000-3)." 26-11-2018
Ανάρτηση τρίτης τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(CPV 42511200-3 (Μηχανές υγροποίησης αέρα ή άλλων αερίων))". 22-11-2018
Ανάρτηση ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (CPV 34115000-6). 22-11-2018
Ανάρτηση ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 66220) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ - PACS/RIS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATIONS SYSTEM) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (CPV: 33111300-4)". 22-11-2018
Ανάρτηση ΤΡΙΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου (CPV 50710000-5)". 15-11-2018
Ανάρτηση τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (CPV 33168100-6)". 9-11-2018
Ανάρτηση τροποποίησης συστημικών αριθμών διακήρυξης δημοσίου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, (Διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ - Biochemical analysers (CPV: 38434500-1) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ". 9-11-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, (Διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ - Biochemical analysers (CPV: 38434500-1) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ". 8-11-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOKINHTOY MEΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (CPV 34115000-6)". 7-11-2018
Ανάρτηση ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV 50710000-5)". 5-11-2018
Ανάρτηση διευκρινίσεων - Ορθή επανάληψης επί της 35Π/2018 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 18PROC003866014 2018-10-19 ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΠΕΝΤΕ (5) BI PAP ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Μ/Γ - (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 38434540)". 5-11-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ CPV (30230000-0), ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ CPV (30231000-7) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV (30232000-4)". 2-11-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ - PACS/RIS (Picture Archiving and Communications System) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ". 1-11-2018
Ανάρτηση Διεθνούς (άνω των ορίων) Δ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ". 25-10-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΠΕΝΤΕ (5) BI PAP ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Μ/Γ - (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 38434540)". 19-10-2018
Ανάρτηση διευκρίνισης-ορθής επανάληψης για Τεχνικές Προδιαγραφές επί της 33Π / 2018 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 18PROC003819213/10-10-2018 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (CPV 38434000-6)". 18-10-2018
Ανάρτηση διευκρίνισης-ορθής επανάληψης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) - MICROBIOLOGICAL CULTURES (CPV 33698100 – 0) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ". 18-10-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝOΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434580-5,ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ". 17-10-2018
Ανάρτηση δεύτερης τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (CPV 42511200-3 ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΑ Η ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ)". 16-10-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CPV 33169000-2)". 16-10-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ(CPV 33168100-6)". 12-10-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) - MICROBIOLOGICAL CULTURES (CPV 33698100 – 0) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ". 11-10-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (CPV 38434000-6)". 10-10-2018
Ανάρτηση διευκρίνισης σχετικά με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό προμήθειας "ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΚΟΝΣΟΛΑΣ-CENTRAL MONITORING STATION, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(CPV 33195200-5)". 5-10-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33696700-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ". 2-10-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΚΟΝΣΟΛΑ - CENTRAL MONITORING STATION, για την ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV 33195200-5)". 20-9-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ (ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ)(CPV 42913300-2)". 18-9-2018
Ανάρτηση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV 50710000-5)". 17-9-2018
Ανάρτηση διακήρυξης Β' επαναληπτικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 50750000-7)". 14-9-2018
Ανάρτηση διακήρυξης Α' επαναληπτικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies (CPV: 39220000-0)". 14-9-2018
Ανάρτηση τροποποίησης διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 42511200-3)". 13-9-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6)". 13-9-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ (ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FASSET) (CPV 42514310-8)". 12-9-2018
Ανάρτηση διευκρινιστικής επιστολής σχετικά με τον αναλυτικό προυπολογισμό τρίτου επαναληπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV 50710000-5) στα πλαίσια του ΠΠΥΦΥ 2015". 7-9-2018
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (CPV 44221000-5) ΚΑΙ (CPV 50000000-5) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ." 27-8-2018
Επισυνάπτεται τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ(CPV 50710000-5), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 23-8-2018
Ανάρτηση δημόσιου Γ επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8)." 23-8-2018
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0) LABORATORY REAGENTS." 22-8-2018
Ανάρτηση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (CPV 33162200-5) (είδη που δεν προσφέρθηκαν / κατακυρώθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ 48894)." 22-8-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (κατηγορία CPV 50750000-7)." 17-8-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CPV:39220000-0) - Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies (CPV: 39220000-0)." 10-8-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΩΡΛ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ - SURGICAL MICROSCOPE (CPV: 38510000-3)." 30-7-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV 30197630-1)." 30-7-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7)." 30-7-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)." 23-7-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 42511200-3)." 20-7-2018
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ – OVENS (CPV 39711360-0)." 16-7-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ESWL - EXTRACORPOREAL LITHOTRIPTER (CPV 33153000-7)." 13-7-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV : 09100000-0)." 3-7-2018
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΠΡΩΙΝΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΘΨΠΧ)" 28-6-2018
Ανάρτηση απάντησης της ΤΥ σε ερώτημα εταιρείας σχετικά με την διακήρυξη δεύτερου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2)." 24-5-2018
Ανάρτηση διευκρίνησης σχετικά με την διακήρυξη δεύτερου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2)." 24-5-2018
Ανάρτηση δεύτερης τροποποίησης (ως προς την ημερομηνία αποσφράγισης) δημοσίου ηλεκτρονικού δεύτερου επαναληπτικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 11-5-2018
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141642-2) – Drain accessories»." 3-5-2018
Ανάρτηση Διεθνούς (άνω των ορίων) B ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8)" 24-4-2018
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)." 24-4-2018
Ανάρτηση δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων επαναληπτικού (τακτικού) "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΟΥΣ ΡΑΜΜΑΤΑ (CPV 33141126-9)." 23-4-2018
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ(CPV 37441100-2)»." 17-4-2018
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 12-4-2018
Ανάρτηση ανοικτού ηλεκτρονικού Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού κάτω των ορίων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 5-4-2018
Ανάρτηση τροποποίησης (ως προς την ημερομηνία αποσφράγισης) δημοσίου ηλεκτρονικού ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) " 4-4-2018
Ανάρτηση πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΔΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ." 4-4-2018
Ανάρτηση ανοικτού επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV 45232430-5) WATER TREATMENT WORK." 3-4-2018
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΡΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ(CPV 31161700-9)." 30-3-2018
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) – Miscellaneous special – purpose machinery]." 28-3-2018
τροποποίησης δημοσίου ηλεκτρονικού ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 20-3-2018
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ (CPV 33692300-0)" 16-3-2018
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ (CPV 30192300-4) INK RIBBONS" 8-3-2018
Ανάρτηση δημόσιου δεύτερου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(CPV 71336000-2)" 7-3-2018
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)." 1-3-2018
Ανάρτηση δημοσίου (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ) ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015. 27-2-2018
Ανάρτηση προκήρυξης πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ» (CPV 70210000-6) – EΔΕΜ- για την επόμενη 5ετία" 2-2-2018
Ανάρτηση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ (CPV 44523300-5)." 26-1-2018
Ανάρτηση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ(CPV 33141310-6)." 25-1-2018
Ανάρτηση ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(CPV 33162100-4) – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 4-1-2018
Ανάρτηση Διεθνούς (άνω των ορίων) επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8)." 3-1-2018
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9) - MEDICAL NEEDLES." 21-12-2017
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 20-12-2017
Ανάρτηση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33122000-1) - (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) (είδη που δεν προσφέρθηκαν / κατακυρώθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ 41184)." 20-12-2017
Ανάρτηση ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(CPV 33162100-4) – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 15-12-2017
Ανάρτηση Ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (CPV 42990000-2)" 30-11-2017
Ανάρτηση Ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ - dialysis needles (CPV 33141324-7)." 24-11-2017
Ανάρτηση Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ." 15-11-2017
Ανάρτηση Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162100-4) – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 15-11-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33141613-0) - BLOOD BAGS" 9-11-2017
Ανάρτηση απόφασης αιτήματος για αναστολή και λήψη προσωρινών μέτρων λόγω προδικαστικής προσφυγής εταιρείας κατά του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV (33141126-9)" 9-11-2017
Ανάρτηση τροποποίησης διακήρυξης δημόσιου επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2)" 30-10-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ 146/2003 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 98300000-6)" 30-10-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV 33141615-4) - BAGS FOR URINE" 18-10-2017
Ανάρτηση διευκρινίσεων για την διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού η οποία αφορά "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(CPV 50421000-2)." 25-10-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV 33141615-4) - BAGS FOR URINE" 18-10-2017

Πρόσκληση για υποβολή εκπτώσεων – προσφοράς "ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ."

Το αρχείο xls που απαιτείται να συμπληρωθεί μπορείτε να το κατεβάσετε από δω

 

13-10-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) - SURGICAL GLOVES" 13-10-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) - SURGICAL GLOVES" 13-10-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9)" 6-10-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV 45232430-5) (WATER TREATMENT)" 27-9-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141115-9)." 27-9-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42900000-5)." 27-9-2017
Ανάρτηση διευκρινίσεων για την διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού η οποία αφορά "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CPV 44112000-8)." 27-9-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33167000-8)." 22-9-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού η οποία αφορά "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CPV 44112000-8)." 20-9-2017
Ανάρτηση διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού η οποία αφορά "TΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (CPV 31720000-9)." 15-9-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015" 11-9-2017
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015" 11-9-2017
Ανάρτηση δημοσίου ηλεκτρονικού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 11-9-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ(SERVERS)(CPV 48820000-2 ) KAI ΕΞΙ (6) ΜΝΗΜΩΝ (CPV 30234000-8)" 11-9-2017
Ανάρτηση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (CPV 24931230-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2015 1-9-2017
Ανακοίνωση μετάθεσης Ημερομηνίας διαγωνισμού ραμμάτων Γ.Ν. Χανίων 18-8-2017
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7)" 25-7-2017
Ανάρτηση Ανοικτού Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού (CPV 39830000-9) (για τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν στον τακτικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ 31082)." 24-7-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ CPV(24100000-5) ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CPV(44612200-5) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2015." 21-7-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (CPV 24322500-2)." 17-7-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (CPV-24327000-2)." 17-7-2017
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 28-6-2017
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 6-6-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (CPV 50800000)" 29-5-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Η ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (CPV 50800000)" 29-5-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015" 23-5-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ(CPV 30197643-5)" 9-5-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33122000-1)" 27-4-2017
Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού 5/2017 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6)" 11-4-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (CPV 31720000-9)." 5-4-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 60000000-8)." 4-4-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 15-3-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 10-3-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(CPV 33696100-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 7-3-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ (CPV 98300000-6)" 6-3-2017
Διακήρυξη για αντικατάσταση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού" 3-3-2017
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5)" 1-3-2017
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων διαγωνισμού "για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV 90524400-0)" 1-3-2017
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434520-7)." 17-2-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(CPV 45343100-4)." 17-2-2017
Ανάρτηση ενημέρωσης για την αλλαγή ώρας ανοίγματος προσφορών σχετικά με τον διαγωνισμό που αφορά "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (κατηγορία CPV 50750000-7) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 14-2-2017
Ανάρτηση διευκρίνησης σχετικά με την διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42900000-5) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015." 10-2-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 39830000-9) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015". 1-2-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (κατηγορία CPV 50750000-7)". 31-1-2017
Ανάρτηση ορθής επανάληψης διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (CPV 45262700-8)". 31-1-2017
Ανάρτηση τρίτης διευκρίνησης σχετικά με την διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2)." 31-1-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (33181000-2) – ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ". 31-1-2017
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42900000-5) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015". 31-1-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (CPV 42990000-2)". 27-1-2017
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (CPV 45262700-8)". 27-1-2017
Ανάρτηση δεύτερης διευκρίνησης σχετικά με την διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2)." 27-1-2017
Ανάρτηση διευκρίνησης σχετικά με την διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2)." 25-1-2017
Ανάρτηση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων (Τακτικού), "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(κατηγορία CPV 33698100-0)". 19-1-2017
Ανάρτηση διακήρυξης επαναληπτικού Ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ-ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ-ΓΥΨΟΙ-ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV 33141110-4) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 28-12-2016
Ανάρτηση διακήρυξης ηλεκτρονικού επαναληπτικού Άνω των ορίων (Διεθνή) Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 28-12-2016
Ανάρτηση διακήρυξης B' επαναληπτικού Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 28-12-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ(CPV 38434000-6)". 12-12-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΝΑΙΑΔΕΣ". 9-12-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ (CPV 42913300-2)". 24-11-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου που αφορά "ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤ΄". 23-11-2016
Ανάρτηση ανακοίνωσης απευθείας ανάθεσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4)". 3-11-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού "ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ". 2-11-2016
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50800000)". 27-10-2016
Ανάρτηση διευκρινήσεων και ορθή επανάληψη του πίνακα ειδών Τεχνικών προδιαγραφών επί της διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (CPV 33140000)". 27-10-2016
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (CPV 33140000) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 19-10-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ΄". 30-9-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (CPV 33122000-1) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)". 1-9-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (CPV 34913000-0)". 1-9-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 31140000-9)". 5-8-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ "ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ"(CPV 70210000-6)". 4-8-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ "ΝΑΙΑΔΕΣ" (CPV 70210000-6)". 4-8-2016
Ανάρτηση Eπαναληπτικού Τακτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV 55321000-6) – ΠΡΩΙΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 26-7-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ (CPV 70210000-6)".

Περίληψη της παραπάνω διακήρυξης μπορείτε να κατεβάσετε από δω

20-7-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ (CPV 70210000-6) – EΠΑΝΟΔΟΣ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ". 11-7-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (κατηγορία CPV 42995000-7)". 27-6-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 33760000-5)". 27-6-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 39830000-9)". 27-6-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 39518100-7)". 27-6-2016
"Ανάρτηση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 6-6-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΠ (κατηγορία CPV30231300-0)". 3-6-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ (κατηγορία CPV33162000-3)". 3-6-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (38434580-5) - ( ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚOY ME ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ )". 31-5-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ (CPV 33692300-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΦΥ 2014 ". 20-5-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV-33141114-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 20-5-2016
Ανάρτηση διακήρυξης επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 24241) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 16-5-2016
Ανάρτηση διακήρυξης επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 39831200-8) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 12-5-2016
Ανάρτηση διευκρινιστικής επιστολής που αφορά τον 21Π πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ (CPV 31140000-9)". 9-5-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ (CPV 70210000-6)". 22-4-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ (CPV 70210000-6)". 22-4-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (CPV 3023600-2)ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 18-4-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΠΕΑ) ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ". 14-4-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ (CPV 31140000-9)". 14-4-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4)". 14-4-2016

Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ (CPV 30192300-4)".

14-4-2016
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8)". 14-4-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Επαναληπτικού Τακτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33696700-2)". 4-4-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV 55320000-9) – ΓΕΥΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ψ.Τ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014.". 24-3-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Τακτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV 55321000-6) – ΠΡΩΙΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 24-3-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (30197630-1)". 22-3-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV 55521200-0) – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 21-3-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (COURIER) (αποστολή και παράδοση επειγόντων επιστολών, δεμάτων) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV: 60000000-8)". 18-3-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ (CPV 24955000-0)". 18-3-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 33122000-1)". 18-3-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ CO2 (CPV 33192350-0)". 18-3-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΠΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» (CPV 24955000-0)". 24-2-2016
Ανάρτηση Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 90911200-8), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 23-2-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS (ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ)". 18-2-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS (ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ)". 18-2-2016
"ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ » " 12-2-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ(CPV 33190000-8.)" 12-2-2016
"ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ » " 3-2-2016
"Ανάρτηση διακήρυξης ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου που αφορά την στέγαση του ξενώνα « ΝΑΙΑΔΕΣ» " 3-2-2016
"ΑΔΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 20004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΤ» " 3-2-2016
"ΑΔΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 19863 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» " 3-2-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΝΤΙΖΕΛ» " 2-2-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV 30236000-2))." 2-2-2016
" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)." 1-2-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΡΝΟΣΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)." 28-1-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΤΗ)." 28-1-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ(CPV 39518100-7)." 20-1-2016
Ανάρτηση διακήρυξης Διεθνή Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ(BΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ( ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ) - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ) (CPV : 09134100-8)." 15-1-2016
Ανάρτηση Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 28-12-2015
Ανάρτηση διευκρινήσεων-Ορθής επανάληψης "ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 37/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ( ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ – ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ – ΓΥΨΟΙ – ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV 33141110-4)"." 24-12-2015
Ανάρτηση διευκρινήσεων-Ορθής επανάληψης "ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 37/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ¨ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ( ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ – ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ – ΓΥΨΟΙ – ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV 33141110-4)." 24-12-2015
Ανάρτηση Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 24-12-2015
Ανάρτηση Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (CPV 34913000-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014." 24-12-2015
Ανάρτηση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ( ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ) (CPV 38912000)." 21-12-2015
Ανάρτηση Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ) (CPV 24931250-6)." 18-12-2015
Ανάρτηση Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ - ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ-ΓΥΨΟΙ-ΝΑΡΘΗΚΕΣ) (CPV 33141110-4)." 18-12-2015
Ανάρτηση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ (CPV 30192300-4)." 9-12-2015
Ανάρτηση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8)." 9-12-2015
Ανάρτηση Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141641-5)." 9-12-2015
Ανάρτηση Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) – (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)." 3-12-2015
Ανάρτηση Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΠΡΟΊΌΝΤΑ) (CPV 33162000-3)." 1-12-2015
Ανάρτηση Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (CPV 98341140-8) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 1-12-2015
Ανάρτηση έρευνας αγοράς, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ (ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FASSET)(CPV 42514310-8)." 27-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ(CPV 38434500-1) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥ 2014."

Διευκρινήσεις για την παραπάνω διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ(CPV 38434500-1) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥ 2014."

26-11-2015
Ανάρτηση Διεθνούς Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(CPV 33122000-1)(ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 26-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ(CPV 33696700-2)." 25-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ « ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ΄»." 25-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 39831200-8) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 24-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434520-7) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)." 17-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ (CPV 42913300-2)." 17-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥ 2014 ." 17-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ < <ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ> >-( ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)-( CPV 33694000-1)." 16-11-2015
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ < <ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ> >-( ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)-( CPV 33694000-1)." 16-11-2015
Ανάρτηση έρευνας αγοράς, "ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ (CPV 45261420-4) " 16-11-2015
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (CPV 24931230-0)." 11-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (CPV 24931230-0)." 11-11-2015
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, η οποία αφορά "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (38434580-5) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚOY ME ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)." 9-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, η οποία αφορά "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (38434580-5) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚOY ME ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)." 9-11-2015
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, η οποία αφορά "ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33698100-0)." 6-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Τακτικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, η οποία αφορά "ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33698100-0)." 6-11-2015
13-10-2015
Διευκρινιστική επιστολή που αφορά στο διαγωνισμό "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ." 4-11-2015
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (CPV 33182100-0)." 23-10-2015
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV 45232430-5)." 23-10-2015
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (CPV 24111500-0)." 22-10-2015
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9) (για τα είδη που δεν προσφέρθηκαν και δεν κατακυρώθηκαν στον διαγωνισμό της 26–06–2015)." 15-10-2015
Ανάρτηση Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014. " 14-10-2015
Ανάρτηση περίληψης ακύρωσης διαγωνισμού " 14-10-2015
Ανάρτηση περίληψης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (CPV 09134100-8) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 13-10-2015
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (CPV 09134100-8) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 13-10-2015
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (CPV 33169000-2) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 12-10-2015
Ανάρτηση της υπ' αριθμ. 15696/08-10-2015 (ΑΔΑ:Χ1Ξ246907Τ-ΜΥ5) πράξης Διοικητή του Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ για την ακύρωση Διαγωνισμού ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (CPV 09134100-8). 9-10-2015
Ανάρτηση ακύρωσης του Διαγωνισμού η οποία αφορά την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (CPV 09134100-8)-(Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ- Πετρέλαιο κίνησης για λεβητοστάσιο - Πετρέλαιο κίνησης αυτοκινήτων (diesel)" ο οποίος ακυρώνεται 9-10-2015
Ανάρτηση διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 9-10-2015
Ανάρτηση διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 8-10-2015

Έντυπα για το διαγωνισμό των Επαγγελματικών Εντύπων

(Για να τα κατεβάσετε πρέπει να κάνετε λογαριασμό στο dropbox το οποίο είναι δωρεάν πρόγραμμα που το βρίσκετε στο Internet)

2-10-2015
Ανάρτηση διακήρυξης τακτικού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 16925) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014". 2-10-2015
Ανάρτηση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για " ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014". 30-9-2015
Ανάρτηση διακήρυξης διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ (CPV 09134100-8)". 28-9-2015
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ (CPV 09134100-8)". 28-9-2015
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (CPV 66514110-0)". 21-9-2015
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (CPV 66514110-0)". 21-9-2015
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)". 3-9-2015
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ". 3-9-2015
Ανάρτηση περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ" 2-9-2015
Ανάρτηση περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ" 2-9-2015
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ (CPV 33141324-7). 28-8-2015
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ". 28-8-2015
Ανάρτηση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ(CPV 50730000-1). 27-7-2015
Ανάρτηση ορθής επανάληψης διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ(CPV 60000000-8). 21-7-2015
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ(CPV 24327000-2). 20-7-2015
Ανάρτηση δεύτερης ενημέρωσης για τα προβλήματα στην τροποποίηση του προγράμματος προμηθειών, υπηρεσιών και φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ) έτους 2014. 13-7-2015
Ανάρτηση περίληψης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ(CPV 93000000-8). 13-7-2015
Ανάρτηση περίληψης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 13-7-2015
Ανάρτηση περίληψης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ(CPV 33141626-4). 2-7-2015
Ανάρτηση περίληψης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141642-2). 2-7-2015
Ανάρτηση περίληψης συνοπτικού πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014. 29-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ-CTDI (CPV 33115000-9). 25-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. 25-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το ΕΡΓΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ. 8-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 8-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ(CPV 24455000-8) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 33141800-8) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33141613-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV 33141615-4) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141115-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014. 5-6-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (CPV 98300000-6). 28-5-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013. 13-5-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FASSET) CPV 42514310-8). 6-5-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013. 17-3-2015
Ανάρτηση περίληψης συνοπτικού (πρόχειρου) επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013. 17-3-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου Β΄ επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τη λήψη σφραγισμένων προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος" 25-2-2015
Ανάρτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τήρηση της ταμειακής διαχείρισης και Μισθοδοσίας του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος" 20-2-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (30197630-1) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013" 12-2-2015
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013" (************) 11-2-2015
Ανάρτηση περίληψης διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ" 30-12-2014
Ανάρτηση περίληψης διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ" 30-12-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FASSET) (CPV 42514310-8) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013." 22-12-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013." 17-12-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013." 17-12-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141117-3) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013." 17-12-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (33141126-9).(***********)" 16-12-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ (CPV 31711150-9)" 4-12-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(CPV 30236000-2)" 4-12-2014
Ανάρτηση πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9)" 4-12-2014
Ανάρτηση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Εξοπλισμού χειρουργείου " 19-11-2014
Ανάρτηση Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ " 19-11-2014
Ανάρτηση δ ι ε υ κ ρ ι ν ι σ τ ι κ η ς ε π ι σ τ ο λ η ς ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ " 13-11-2014
Ανάρτηση δ ι ε υ κ ρ ι ν ι σ τ ι κ η ς ε π ι σ τ ο λ η ς επι της διακηρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GE HEALTHCARE" 11-11-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GE HEALTHCARE" 6-11-2014
Ανάρτηση ανακοίνωσης ακύρωσης τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2012" 5-11-2014
Ανάρτηση ακύρωσης της διακήρυξης ενιαίου διεθνή τακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 33141641-5" 5-11-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (CPV 33141116-6)" 4-11-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)" 3-11-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡIKΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ CPV 31711150-9) " 3-11-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ" 29-10-2014
Ανάρτηση διευκρινίσεων σχετικά με την διακήρυξη 14/2014 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ) ως απάντηση στο μήνυμα ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗ που στάλθηκε στις 16-10-2014" 22-10-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33141110-4)" 16-10-2014
Ανάρτηση διευκρινίσεων σχετικά με την διακήρυξη 14/2014 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ) ως απάντηση στο μήνυμα ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗ που στάλθηκε στις 13-10-2014" 16-10-2014
Ανάρτηση διευκρινίσεων σχετικά με την διακήρυξη 14/2014 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ) ως απάντηση στην με αριθμ. πρωτ. 19592/15-10-2014 επιστολή της εταιρείας Ελλάς Security" 16-10-2014
Ανάρτηση απόφασης επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)" 10-10-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)" 10-10-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 27 ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ" 10-10-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΚΤΩ (8) ΤΑΦΩΝ ΤΟΥ ΨΙΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ" 10-10-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ" 10-10-2014
Ανάρτηση διευκρίνησης επί της διακήρυξης για την "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0)" 9-10-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης τακτικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV 33141114-2)" 9-10-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ MONITOR ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ" 9-10-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX ΓΙΑ ΤΟ ΘΨΠΧ-ΓΝΧ & ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ" 9-10-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (CPV 79713000-5)" 25-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ (CPV 33692800-5)" 25-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5)" 25-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42900000-5)" 25-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0)" 25-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2) " 22-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού (ορθή επανάληψη) με σφραγισμένες προσφορές για "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ" 23-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ" 19-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟ (100) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ" 18-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ" 12-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ" 12-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον "ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 13 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ" 10-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ" 10-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2)" 9-9-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ" 28-8-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ" 27-8-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ" 26-8-2014
Ανάρτηση περίληψης ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ " 21-8-2014
Ανάρτηση περίληψης ακύρωσης του EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟY ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΔΗΜΟΣΙΟY μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου που αφορά την στέγαση του διαμερίσματος Β" 21-8-2014
Ανάρτηση περίληψης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για "ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)" 8-8-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)" 31-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ" 31-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΚΤΩ (8) ΤΑΦΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ" 30-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙΕΠΤΑ (27) ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ." 30-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ" 24-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης τακτικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4). (********)" 21-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ενιαίου τακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ) (33141642-2). (*********)" 18-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (331411236-9). (**********)" 18-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β" 18-7-2014
Ανάρτηση διευκρίνησης στα πλαίσια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ιδιωτικής εταιρείας που θα αναλάβει Συλλογή των λυμάτων στερέωσης σε δεξαμενές 14-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (μεταφορά δειγμάτων βιολογικού υλικού) " 14-7-2014
Ανάρτηση διευκρίνησης στην υπ' αριθμ. 39Π/24-06-2014 διακήρυξη 10-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ" 10-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000-0)" 9-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟ (100) Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ" 3-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 331411104)" 3-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης τακτικού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9)" 3-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV 3314000-3)" 3-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΖΟΚΟΜΩΝ) CPV 55322000-3" 3-7-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ (CPV 30192300-4)" 27-6-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ {Εξοπλισμού χειρουργείου CPV 33162100-4})" 27-6-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΒΟΘΡΟΙ (για το Νοσοκομείο - Κέντρα Υγείας - Δομές του Θ.Ψ.Π.Χανίων" 27-6-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ ΕΤΟΥΣ 2014" 27-6-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για υποβολή εκπτώσεων-προσφοράς για την προμήθεια "ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)" στα φαρμακευτικά σκευάσματα που αναφέρονται στον συνημμένο κατάλογο.(*******) 26-6-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου δεύτερου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (COURIER) (αποστολή και παράδοση επειγόντων επιστολών,δεμάτων)" 24-6-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ" 24-6-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με την λήψη προσφορών για τον "ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 13 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.ΧΑΝΙΩΝ" 23-6-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (CPV 33141116-6)" 20-6-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ" 17-6-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)" 17-6-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΚ 72 F" 27-5-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42900000-5)" για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος. 23-5-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου Β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΠΑΝΕΜΙΑ". 23-5-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β". 23-5-2014
Ανάρτηση απόφασης Δοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με εκπτώσεις - προσφορές για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ".Συνημμένος ο μειοδοτικός πίνακας φαρμάκων 19-5-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (COURIER)". 14-5-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30199000-0) για ένα (1) χρόνο". 5-5-2014
Ανάρτηση περίληψης ματαίωσης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (COURIER)". 29-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ)". 24-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ)". 24-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 13 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ - Κ.Υ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ". 24-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ". 15-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 13 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ". 8-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ". 1-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση "ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ". 1-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης απευθείας ανάθεσης για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ". 1-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου Β' επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες "ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ,ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ,ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (CPV 50500000-0) (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ". 1-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ". 1-4-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ". 24-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4)" για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων και του πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.(******) 24-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ" για την κάλυψη των αναγκών του Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος. 24-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης επαναληπτικής απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση-επισκευή του αυτόματου εμφανιστηρίου KODAK του ΚΥ Βάμου για ένα (1) έτος. 24-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ (CPV 33141324-7)". 24-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια "ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ". 18-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ". 18-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ". 13-3-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών-εκπτώσεων για την προμήθεια "ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ" στα φαρμακευτικά σκευάσματα που αναφέρονται στον συνημμένο κατάλογο.(*****) 12-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ". 11-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ". 10-3-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ". 10-3-2014
Διευκρίνηση σχετικά με πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια υπεροχοτομογραφικού μηχανήματος για κάλυψη του Μαιευτικού Γυναικολογικού Τμήματος (Διακήρυξη 3Π). 24-2-2014
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4) για ένα (1) χρόνο". 10-2-2014
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ CPV (30199000-0)". 10-2-2014
Ανάρτηση περίληψης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "ετήσια συντήρηση των 13 ανελκυστήρων του Γ.Ν.Χανίων-Κ.Υ. Κισσάμου". 10-2-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης ανοικτού δημόσιου τακτικού μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΚΑΥΣΙΜΩΝ" (CPV 09100000-0). 5-2-2014
Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση-επισκευή του αυτόματου εμφανιστηρίου KODAK του Κέντρου Υγείας Βάμου για ένα (1) έτος 4-2-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπερηχοτομογραφικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών του Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος 3-2-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο "Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις τροφίμων-νερού" 31-1-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αναγόμωση τόνερ για τους εκτυπωτές LaserJet του Γ.Ν.Χανίων και των Κ.Υ.Ν.Χανίων 20-1-2014
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Monitors και φορητών οξυμέτρων για το Αναισθ/κό Τμήμα" 8-1-2014
Ανάρτηση διακήρυξης τακτικού διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "Ιατρική Γάζα"(CPV 33141114-2) 24-12-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για "Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων & μηχανημάτων"(CPV 50500000-0) 23-12-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Καρδιογράφου Κ.Υ. Κανδάνου" 23-12-2013
Ανάρτηση διακήρυξης επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Εργαστηριακά Είδη, Είδη Υγιεινής και Φαρμακευτικά Είδη από γυαλί (CPV 33790000-4)" (****) 23-12-2013
Ανάρτηση ακύρωσης τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Εργαστηριακά Είδη, Είδη Υγιεινής και Φαρμακευτικά Είδη από γυαλί (CPV 33790000-4)" 13-12-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση των δεκατριών (13) ανελκυστήρων του Γ.Ν.Χανίων - Κ.Υ. Κισσάμου 13-12-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Φίλτρων Αέρα (Φίλτα αναρρόφησης τύπου Fasset)" 13-12-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Φίλτρων Λαδιού (CPV 42913300-2)" 13-12-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Εντύπων (CPV 22820000-4)" 12-12-2013
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων (CPV 15000000-8) με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % επί της τιμής των ειδών. 03-12-2013
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ενιαίου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια συρίγγων (CPV 33141310-6). 25-11-2013
Ανάρτηση διευκρίνησης σχετικά με την διακήρυξη αρ. 8/2013 για την Υπηρεσίες, επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού (CPV 50421000-2). 18-11-2013
Ανάρτηση ανακοίνωσης τακτικού ανοικτού επαναληπτικού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων (CPV 90524400-0). 18-11-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση "Δικτύου data" στο Γ.Ν.Χ. και τα Κέντρα Υγείας 14-11-2013
Ανάρτηση διακήρυξης τακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Διαφόρων μηχανημάτων γενικής και ειδικής χρήσης (CPV 42900000-5)". 14-11-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Εκτυπωτικού χαρτιού (CPV 30199000-0)". 13-11-2013
Ανάρτηση διακήρυξης ορθής επανάληψης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Εργαστηριακών ειδών, Ειδών Υγιεινής και φαρμακευστικών ειδών από γυαλί (CPV 33790000-4) (Αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων εν γένει)". 8-11-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Υλικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (CPV 44115210-4)". 1-11-2013
Ανάρτηση ανακοίνωσης τακτικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων (CPV 90524400-0). 1-11-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Θαλάμου συντήρησης σωρών". 25-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Ταφή ακρωτηριασμένων μελών και νεκρών βρεφών". 25-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων CPV 09100000-0). 25-10-2013
Διευκρίνηση σχετικά με την διακήρυξη Αρ.8/2013 που αφορούσε Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2). 25-10-2013
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών συρραπτικών εργαλείων για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού (CPV 33162100-4). 25-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης τακτικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων "Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων εν γένει" (CPV 33140000-3). (****) 18-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης τακτικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού η οποία αφορά Υπηρεσίες, Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού (CPV 50421000-2). 18-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων Ιατρικών συσκευών και προιόντων (CPV 33190000-8). (***) 11-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαλυμάτων αιμοδιάλυσης (CPV 33692800-5). 11-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φίλτρων αέρα (φίλτρα αναρρόφησης τύπου FASSET) (CPV 42514310-8), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 11-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φίλτρων λαδιού (CPV 42913300-2), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 11-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών (CPV 30121200-5), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 11-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων οινοπνεύματος (CPV 24322500-2), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 11-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης & εξολόθρευσης (CPV 90921000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 11-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων & μηχανημάτων (CPV 50500000-0) (περιλαμβάνει επεξεργασία νερού & συντήρηση ψυγείων-ψυκτικών θαλάμων), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 11-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων χημικών προιόντων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 11-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης για την πρόσκληση διαδικασίας λήψης σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δέκα (10) Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών των δομών του Ψυχιατρικού Τομέα. 9-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία αφορά Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. 7-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση Υπηρεσιών παροχής γευμάτων του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών του Θ.Ψ.Π. Χανίων για ένα έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης 2-10-2013
Ανάρτηση διακήρυξης τακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Φύλακα κτιρίου 30-9-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού (περιλαμβάνει Ηλεκτρολογικό Υλικό & Πυκνωτές - Μπαταρίες) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Χανίων και του πρώην Θ.Ψ.Π.Χ. 23-9-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την αντικατάσταση ενός εξεταστικού ΩΡΛ μικροσκοπίου 4-9-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά η οποία αφορά σύμβουλο υποστήριξης για την ωρίμανση-Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ του Γ.Ν.Χανίων 4-9-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την αντικατάσταση "σερμπαντίνας" ατμογεννήτριας στο Γ.Ν.Χανίων 4-9-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία αφορά την προμήθεια Ιατρικό βαμβάκι. (**) 2-9-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία αφορά την ανάθεση του έργου της διακίνησης δειγμάτων μοριακού ελέγχου του αίματος. 28-8-2013
Ανάρτηση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την επιμόρφωση του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων με αξιοποίηση του προγράμματος ΛΑΕΚ έτους 2013. 6-8-2013
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές η οποία αφορά την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων,του Περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και των Εξωτερικών δομών του(Ψυχιατρικός Τομέας) 9-7-2013
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές η οποία αφορά την προμήθεια "ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ" για ένα έτος (**) 4-7-2013
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η-Μ εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 26-6-2013
Ανάρτηση ακύρωσης διακήρυξης τακτικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για υπηρεσίες καθαριότητας 23-5-2013
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και των εξωτερικών δομών του (Ψυχιατρικός Τομέας) 22-4-2013
Ανάρτηση περίληψης και διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της εφαρμογής του Διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 19-4-2013
Ορθή επανάληψη ανάρτησης περίληψης διαδικασίας διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια καυσίμων 9-4-2013
Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά,διαχειριστικά και λογιστικά 29-3-2013
Ανάρτηση περίληψης διαδικασίας διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια καυσίμων 27-3-2013
Ανάρτηση απόφασης έγκρισης μειοδοτικού - πίνακα εκπτώσεων - προσφοράς για προμήθεια φαρμάκων βάσει της δραστικής ουσίας 25-2-2013
Ανάρτηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και των Κέντρων Υγείας που υπάγονται σε αυτό, για ένα έτος 14-2-2013
Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια ενός Mini Bus για το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων" 18-1-2013
Ανάρτηση παράτασης πρόσκλησης για υποβολή εκπτώσεων-προσφοράς για προμήθεια φαρμάκων με βάση την δραστική ουσία 13-12-2012
Περίληψη πρόχειρου τρίτου επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια Αναλυτών "Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων Διάφορα" 29-11-2012
Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος" 28-11-2012
Πρόσκληση για υποβολή εκπτώσεων-προσφοράς για προμήθεια φαρμάκων με βάση την δραστική ουσία 28-11-2012
Πίνακας φαρμάκων Γ.Ν.Χ. για διαπραγμάτευση 28-11-2012
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών Επαναληπτικού διαγωνισμού Λαπαροσκοπικών οργάνων χειρουργείου" 16-10-2012
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών Λαπαραροσκοπικού σετ xολοκυστεκτομής" 10-10-2012