Ανάρτηση Μειοδοτικού πίνακα εκπτώσεων – προσφοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ."(Τελευταία ενημέρωση 9-3-2018)

Ανάρτηση Μειοδοτικού πίνακα εκπτώσεων – προσφοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ."(Τελευταία ενημέρωση 19-1-2018)

Ανάρτηση απόφασης 9/ΠΡΚ 8/26-04-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων αναφορικά με εκπτώσεις-προσφορές για προμήθεια φαρμάκων βάσει της δραστικής ουσίας (Τελευταία ενημέρωση 5-5-2016)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 8-4-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 26-3-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 17-3-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 16-3-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 13-3-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 12-3-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 12-3-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 6-3-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 6-3-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 6-3-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 18-2-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 23-1-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 22-1-2015)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 2-12-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 1-12-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 28-11-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 25-11-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 7-11-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 10-11-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 23-10-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 22-10-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 8-10-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 6-10-2014)

Αναλυτικός μειοδοτικός πίνακας μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου(Τελευταία ενημέρωση 23-9-2014)