Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Δελτία Τύπου


ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 - Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη γιατρών στο ΚΥ Κισσάμου στις 24-7-2017

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 - Δελτίο Τύπου για παραγωγή οξυγόνου στο Νοσοκομείο Χανίων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 - Δελτίο Τύπου για παραγωγή οξυγόνου στο Νοσοκομείο Χανίων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 - Δελτίο Τύπου για έναρξη λειτουργίας laser λιθοτρίπτη στο Νοσοκομείο Χανίων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 - Δελτίο Τύπου για έναρξη λειτουργίας Τμήματος γ-κάμερας στο Νοσοκομείο Χανίων

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 - Δελτίο Τύπου για αλλαγές στο κλείσιμο ραντεβού στο Γαστρεντερολογικό Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - Δελτίο Τύπου για την αλλαγή του τηλεφώνου κλεισίματος Ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Όχι άλλος γύρος του θανάτου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Συνεργασία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης & Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (ΩΡΛ κλινικής)
Για την προμήθεια-εγκατάσταση-λειτουργία:
«Συστήματος Παγίδευσης της γύρης και υπολογισμού του Αλλεργικού φορτίου στην Περιοχή των Χανίων»

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε 25-26/2/08 στο ΕΠ Υγεία Πρόνοια στο πλαίσιο του ΕΚΤ και συγκεκριμένα στην πράξη «Λειτουργία ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»»

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 - Απολογισμός έργου 2004-2008