Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Χειρουργικός Τομέας - Αναισθησιολογικό


Κτήριο: Δ Όροφος: 1ος
 
 Προϊσταμένη: 28210 22621
 Ιατροί: 28210 22626,625
 Δ/ντής: 28210 22623
 
Αναπλ.Δ/ντρια
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μπαρδάτσου Νίκη


Ι. Σύνθεση προσωπικού

Ιατρικό προσωπικό:

1 Διευθυντής , 3 Επιμελητές Α, 3 Επιμελητές Β,

4 Ειδικευόμενοι για πλήρη άσκηση στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας

Νοσηλευτικό Προσωπικό:

1 Προϊσταμένη και 8 εκπαιδευμένοι Νοσηλευτές / ριες

ΙΙ. Προσφερόμενες Ιατρικές Υπηρεσίες

 1. Καθημερινή Γενική εφημερία.

  Πάνω από15% των επεμβάσεων είναι επείγουσες.

 2. Συμμετοχή στη διαχείριση Επειγόντων σε ΤΕΠ, Μονάδες, Κλινικές και επίσης σε Ενδονοσοκομειακές και Διανοσοκομειακές διακομιδές βαρέων ή ειδικών περιστατικών ( που ανέρχονται σε > 350 ετησίως )

 3. Εκτακτες και προγραμματισμένες επεμβάσεις >3.500 ετησίως στα Κεντρικά Χειρουργεία για όλες τις Χειρουργικές ειδικότητες πλην Καρδιοχειρουργικής - Αγγειοχειρουργικής ελλείψει αντιστοίχων Κλινικών.

 4. Αναισθησιολογικές πράξεις (Aναισθησία Γενική και Περιοχική – Καταστολή – Αναλγησία) στο ΤΕΠ , στα Ενδοσκοπικά Χειρουργεία ( βρογχοσκοπίσεις, γαστροσκοπίσεις, κολονοσκοπίσεις ) και στα Ακτινολογικά εργαστήρια ( Αξονικός κλπ ) , πράξεις που ανέρχονται σε > 600 ετησίως

 5. Περιπτωσιακά αντιμετωπίζονται προβλήματα χρόνιου πόνου, εφαρμόζεται Επισκληρίδια αναλγησία στο τοκετό κλπ

 6. Εξωτερικό Αναισθησιολογικό Ιατρείο (λειτουργεί) και Ιατρείο Πόνου (θα λειτουργήσει προσεχώς)

 7. Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας η Αίθουσα Ανάνηψης (ΜΜΑΦ) σε 24ωρη βάση με 10 φορεία Ανάνηψης, με βασικό εξοπλισμό (Αναισθησιολογικά μηχανήματα, monitors, κεντρικές παροχές Ο2, κενού, Ν2Ο κλπ και με εργαλεία, συσκευές, μηχανήματα που την καθιστούν χώρο λειτουργίας ως πρόσκαιρης ΜΕΘ και ΜΑΦ σε ειδικές περιπτώσεις (έλλειψη κλινών στη ΜΕΘ, ολιγόωρη παρακολούθηση μέχρι να εξευρεθούν κλίνες η να διακομισθούν εκτός Νοσοκομείου κλπ >80 περιστατικά πολύωρης παρακολούθησης ετησίως.

ΙΙΙ. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 1. Εξειδίκευση στην Αναισθησιολογία.

  Από το 1987 στο Αναισθησιολογικό Τμήμα γίνεται εκπαίδευση στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας ( πλήρης παροχή 5ετούς εξειδίκευσης ) με την συμπλήρωση απαραίτητων εκπαιδευτικών αντικειμένων στην Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ )

  Ήδη 10 ιατροί απέκτησαν την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ακόμη 4 νέοι γιατροί συνεχίζουν την εξειδίκευσή τους.

 2. Σημαντική συμμετοχή σε συνεργασία με το ΤΕΠ και το ΕΚΑΒ στην εκπαίδευση Ιατρών, Νοσηλευτών, ειδικών ομάδων πολιτών κλπ σε θέματα πρώτων βοηθειών, εκπαίδευση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ ) αλλά και οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων κλπ σχετικά με τα Επείγοντα Προβλήματα.

 3. Ο Διευθυντής του Τμήματος είναι από το 2000 και Προϊστάμενος του ΤΕΠ, όπου σε συνεργασία και με τα ΕΚΑΒ προωθούν την Εκπαίδευση και την ανάπτυξη σωστής συνεργασίας πάνω στη διαχείριση των επειγόντων σε όλες τις φάσεις από την Αίθουσα Αναζωογόνησης μέχρι τα Χειρουργεία και τα Ακτινολογικά εργαστήρια και τη ΜΕΘ, αλλά και την ασφάλεια των Διανοσοκομειακών διακομιδών.