Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης διαβουλεύσεων τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών

Διαγωνισμός Ημερομηνία Ανάρτησης
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV:33141115-9)."18-1-2021
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197630-1)."18-1-2021
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ."15-1-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:38434540-3) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘ."11-1-2020
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών και αποτελεσμάτων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - Pharmacy Automated Dispensing System, (CPV 42997300)."29-12-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ."24-12-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ των 5 μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης Gambro AK-200S."23-12-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς σχετικά με την προμήθεια & τοποθέτηση Ακτινολογικής λυχνίας HT CONV TANK BV & επαναρύθμισης του συστήματος."16-12-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(CPV:33141800-8)."11-12-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ (6) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)(CPV 33192230-3) ."10-12-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)(CPV 33111620-3)."10-12-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)(CPV 33111000-1)."10-12-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)(CPV 33167000-8)."10-12-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)(CPV 38434540-3)."10-12-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - Pharmacy Automated Dispensing System, (CPV 42997300)."10-12-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 44611200-8) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID."9-12-2020

Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-Cov2 (Covid-19), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ."

Επισυνάπτεται έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ)

8-12-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ/ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (CPV 33790000-4)."27-11-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (CPV 33190000-8)."27-11-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-Cov2 (Covid-19), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ."26-11-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ (CPV 33190000-8)."26-11-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ(CPV 33100000-1)."26-11-2020
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)."25-11-2020
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - Pharmacy Automated Dispensing System, (CPV 42997300)."24-11-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ (CPV 33190000-8)."20-11-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΩΝ (CPV 33190000-8)."20-11-2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ "20-11-2020
AΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ 'ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ"17-11-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV:33162100-4)."13-11-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΘΡΑΥΣΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ- ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ(CPV 38434540-3)."10-11-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)."10-11-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - Pharmacy Automated Dispensing System, (CPV 42997300) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ."6-11-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ–ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (CPV 24951230-6)."4-11-2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ (CPV:33169000-2)"2-11-2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ»(CPV:45262320-0)"22-10-2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓEIΑ»(CPV:45262320-0)"22-10-2020
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3) ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α' ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (20DIAB000013211)."13-10-2020
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών και απάντησης σε αυτές "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 16/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ."9-10-2020
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών και απάντησης σε αυτές "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 14/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ."9-10-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞOΠΛΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4)"6-10-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV: 33141115-9)"6-10-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΣΗΣ (CPV:33141642-2)"2-10-2020
Ανάρτηση πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)»"23-9-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197630-1)"16-9-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (CPV 38434540-3)"15-9-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΥΠΑΊΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π.ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ."15-9-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV:45232430-5)"10-9-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (CPV 98371200-6) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ"10-9-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ(CPV 32332100-0)"4-9-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ANΤIVIRUS CLOUD-BASED ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ."4-9-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ (CPV 98300000-6) & ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (CPV 71620000-0)."28-8-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (CPV 50730000-1)."19-8-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 44612100-4.)"19-8-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV:30197643-5)"18-8-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CPV:33140000-3)"11-8-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ, COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ."10-8-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) CPV (79417000-0)."6-8-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΘΡΑΥΣΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ- ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ(CPV 38434540-3)."9-7-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ (CPV 42514310-8)."8-7-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6)."3-7-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197630-1)."3-7-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ FM 200 ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (CPV:35110000-8)."25-6-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ."25-6-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ (SWITCHES LAYER 3) (CPV:30232000-4)."5-6-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ (CPV 42514310-8)."3-6-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης ΠΡΩΤΗΣ (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ (CPV: 3310000-1)."2-6-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΟΥΡΩΝ (CPV:33141615-4)."2-6-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (CPV 98371200-6) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ”."2-6-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 90920000-2)."2-6-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η’ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»(CPV:90460000-9)."29-5-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ (CPV 42913300-2)."8-5-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ."8-5-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8)."8-5-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)."28-4-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ (CPV 33190000-8)"28-4-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης ΠΡΩΤΗΣ (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162100-4)."24-4-2020
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Β Δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 33111721-1)."21-4-2020
Ανάρτηση πρόσκλησης ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 33111721-1)."9-4-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:50421000-2)."2-4-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΦΑΣΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ (CPV:38434540-3)."2-4-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (CPV 38434540)."31-3-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΝΟΤΕBOOKS (CPV 30213000-5)"30-3-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(UPS)(CPV:34913000-0)."13-3-2020
Aνάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ν.Υ.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (CPV:34913000-0 &CPV:50421000-2)."12-3-2020
Aνάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΟΥΡΩΝ (CPV:33141615-4)."5-3-2020
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της A Δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 33111721-1)."4-3-2020
Aνάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΣΗΣ (CPV:33141642-2)."20-2-2020
Aνάρτηση πρόσκλησης πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 33111721-1)."14-2-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ (CPV:38434540-3)."11-2-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ PRACTIX/PH (CPV:34913000-0)"11-2-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ-ΑΙΘΟΥΣΑΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΜΥΟΓΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ- ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ."7-2-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(UPS)(CPV:34913000-0)."5-2-2020
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV:79212200-5)."3-1-2020
Ανάρτηση αρχείων για έρευνα αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (CPV:79212200-5) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ."20-12-2019
Ανάρτηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας για έρευνα αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (CPV:79212200-5) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ."19-12-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ THN ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ MULTIPLEX PCR (CPV 38950000-6) ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ."17-12-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (CPV: 38434540-3)."17-12-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (CPV:79212200-5) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ."17-12-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV:44111000-1)"26-11-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (CPV:50800000-3)"14-11-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ FB-15 V του οίκου PENTAX) ΕΝΟΣ (1) ΙΝΟΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ(CPV:38434540-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ"14-11-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ(CPV: 33141115-9)"8-11-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ(CPV: 33141115-9)"8-11-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΟΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(CPV:33140000-3) ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ."8-11-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CPV 38434540-3)."8-11-2019
Ανάρτηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ(CPV:33692300-0)."30-10-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ(CPV:33692300-0)."23-10-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CPV 38434540-3)."2-10-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ (CPV :33141324-7)."1-10-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FRESENIUS(CPV:34913000-0& CPV:50420000-5)."30-9-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ “ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV:79132000-8)."27-9-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (CPV:24951230-6)."27-9-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33140000-3)."16-9-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΣΚΕΥΩΝ BI PAP (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 38434540-3)."16-9-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."16-9-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (CPV:38434540-3)."9-9-2019
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της A Δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ."5-9-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (CPV:42500000-1)."5-9-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ."29-8-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33140000-3)."20-8-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."28-6-2019
Aνάρτηση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων"2-8-2019
Ανακοίνωση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV:50421000-2, CPV:34913000-0)."29-7-2019
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ."26-7-2019
Ανακοίνωση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CPV 3316900-2)."19-7-2019
Ανακοίνωση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV 45232430-5)."11-7-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."28-6-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ (CPV 98300000-6) & ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (CPV 71620000-0)."28-6-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HEGP) ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ i-131 ΚΑΙ Ga-67 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. (CPV :38434540-3)."27-6-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV:30197643-5)."20-6-2019
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΙΝΟΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (CPV:38434540-3)"13-6-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ(CPV:09344000-2)."6-6-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."28-5-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) CPV (79417000-0)."27-5-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 33122000-1)"24-5-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ (CPV:34913000-0)."22-5-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ(CPV: 33141115-9)"13-5-2019
Πρόσκληση Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πρoμήθεια Συσκευής τετραφασικής ρινομανομετρίας κατηγορία CPV 38434540-3"19-4-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ. (CPV:34913000-0)."17-4-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CPV 33169000-2)."17-4-2019
Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6)"17-4-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."16-4-2019
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CPV (24931230-0)."19-3-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ν.Υ.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ CPV:34913000-0 & ΕΡΓΑΣΙΑ CPV:50420000-5)."3-4-2019
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 19DIAB000004284."3-4-2019
Πρόσκληση Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6)"29-3-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (CPV:90921000-9)."28-3-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. (CPV 50730000-1)."22-3-2019
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 19DIAB000004197."19-3-2019
Ανάρτηση αποτελεσμάτων διαβούλευσης Τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 19DIAB000004181"18-3-2019
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ"15-3-2019
AΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"15-3-2019
Πρόσκληση Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πρoμήθεια Προϊόντων Εμφάνισης Ακτινογραφιών CPV (24931230-0)"15-3-2019
Ανάρτηση ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ"15-3-2019
Ανάρτηση Πρόσκλησης Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ, (CPV 33192130-2)"13-3-2019
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ"27-2-2019
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ(CPV: 38434540-3)."14-2-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8 )."11-2-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV:18110000-0)."11-2-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ"8-2-2019
Παρατηρήσεις εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξωσωματικού Λιθοτρίπτη (CPV 33153000-7) 22-1-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ"16-1-2019
Ανάρτηση πρόσκλησης δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (CPV 33153000-7)."14-1-2019
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(CPV 44115210-4)"27-12-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της A Δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (CPV 33153000-7)."24-12-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ"12-12-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (CPV:79212200-5)"19-11-2018
Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πρoμήθεια και εγκατάσταση Εξωσωματικού Λιθοτρίπτη (CPV 33153000-7)4-12-2018
Aνάρτηση παρατηρήσεων εταιριών έπειτα απο την ολοκλήρωση της Β Διαβούλευσης για την προμήθεια Φυγόκεντρου Δειγμάτων Αίματος (CPV 38434540-3)27-11-2018
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ27-11-2018
Πρόσκληση Τρίτης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πρoμήθεια Χειρουργικής Ορθοπεδικής Τράπεζας (CPV CPV 33192230-3)"19-11-2018
Ανάρτηση ΔΕΥΤΕΡΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434540-3)."16-11-2018
Ανάρτηση έρευνα αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."9-11-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Γ Δημόσιας διαβούλευσης (18DIAB000003725) "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ."22-10-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Γ Δημόσιας διαβούλευσης (18DIAB000003725) "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ - PACS/RIS (Picture Archiving and Communications System) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (CPV: 33111300-4)."17-10-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα απο την ολοκλήρωση της Α Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies (CPV 33124000-5)."15-10-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα απο την ολοκλήρωση της Α Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 38434540-3)."15-10-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα απο την ολοκλήρωση της Α Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434540-3)."11-10-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα απο την ολοκλήρωση της Α Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΝΟΟΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ (CPV 38434540-3)."10-10-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης Τρίτης (Γ) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015 ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ."9-10-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Β Δημόσιας διαβούλευσης (18DIAB000003678) στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (CPV 33192230-3)."9-10-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης ΔΕΥΤΕΡΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - DIAGNOSTICS AND RADIODIAGNOSTIC DEVICES AND SUPPLIES (CPV 33124000-5)."8-10-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης Τρίτης (Γ) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ - PACS/RIS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATIONS SYSTEM) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (CPV: 33111300-4)."5-10-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Α Δημόσιας διαβούλευσης (18DIAB000003641) στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ - BIOCHEMICAL ANALYSERS(CPV: 3843500-1)."5-10-2018
Ανάρτηση πρώτης διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ(CPV 38434540-3)."28-9-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΡΗΣ ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GALBIATI (CPV 38434540-3)."28-9-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197630-1)."25-9-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης ΔΕΥΤΕΡΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (CPV 33192230-3)."25-9-2018
Ανάρτηση διευκρίνησης σχετικά με επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141642-2)".28-9-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(CPV 33141642-2)"18-9-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ΔΕΥΤΕΡΗ Δημόσια Διαβούλευση (18DIAB000003598) στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ - PACS/RIS (Picture Archiving and Communications System) Ακτινολογικού τομέα (CPV: 33111300-4)."21-9-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ(CPV 24951230-6)"18-9-2018
Ανάρτηση πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ - Biochemical analysers (CPV: 3843500-1)."18-9-2018
Ανάρτηση Πρώτης Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434520-7)."17-9-2018
Ανακοίνωση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ LEGIONELLA (κατηγορία CPV 98300000-6)."13-9-2018
Ανάρτηση Πρώτης Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434540-3)."12-9-2018
Ανάρτηση Πρώτης Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΝΟΟΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ(CPV 38434540-3)."12-9-2018
Ανάρτηση Πρώτης Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ HIGH DEFINITION(CPV 38434540-3)."12-9-2018
Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια: Συστήματος Αρχειοθέτησης & Διάγνωσης Ιατρικών εικόνων - PACS/RIS (Picture Archiving and Communications System) Ακτινολογικού τομέα (CPV: 33111300-4)11-9-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΠΕΝΤΕ (5) BI PAP ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Μ/Γ. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 38434540)."10-9-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ΔΕΥΤΕΡΗ Δημόσια Διαβούλευση "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015 ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ."30-8-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της A Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 18DIAB000003463)."27-8-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της A Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS/RIS ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (18DIAB000003464)."27-8-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΠΕΝΤΕ (5) BI PAP ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Μ/Γ. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 38434540)."24-8-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης ΔΕΥΤΕΡΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015 ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ."20-8-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Γ Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - MEDICAL FURNITURE (CPV 33192000-2)."20-8-2018
Ανακοίνωση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (CPV34926000-4)"10-8-2018
Ανακοίνωση διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (CPV 34115000-6)."6-8-2018
Πρόσκληση τρίτης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ MEDICAL FURNITURE (CPV 33192000-2)."3-8-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CPV:38341500-2)."2-8-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - BIOMEDICAL EQUIPMENT, (CPV: 38434540-3)."31-7-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS/RIS ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - X-RAY PROCESSING DEVICES, (CPV: 33111300-4)."31-7-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ΠΡΩΤΗ Δημόσια Διαβούλευση "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ(CPV 33169000-2) – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015 ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ."20-7-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία CPV 18110000-3)."20-7-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΥΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(CPV 35113200-1)."20-7-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CPV 39313000-9)."19-7-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Β ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ)."18-7-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CPV:38341500-2)."18-7-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών μετά και την ολοκλήρωση της Γ' φάσης διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΕΘ (CPV 33195200-5)»."17-7-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΥΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(CPV 35113200-1)."13-7-2018
Πρόσκληση τρίτης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΚΟΝΣΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ (CPV 33195200-5)»."9-7-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2 ) – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015 ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ."5-7-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 33168100-6)."4-7-2018
Ανάρτηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ3-7-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Κ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"3-7-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΩΡΛ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (CPV 38510000-3)"21-6-2018
Πρόσκληση τρίτης Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33112000-8): α)Ένα Πλήρες Σύστημα Μόνιτορ & Κεντρικής Κονσόλα Μονάδας Εμφραγμάτων β)Ένας Υπερηχογράφος με Διοισοφάγεια Κεφαλή για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων."21-6-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ (CPV 50710000-5)"20-6-2018
Ανάρτηση ακύρωσης της υπ 'αριθμ. πρωτ. 10941/16-05-2018 (ΑΔΑΜ:18DIAB000003086) ανακοίνωσης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» (κατηγορία CPV 33790000-4)-Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware."18-6-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Β Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΕΘ"18-6-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ (CPV: 39711360-0) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ."6-6-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ (CPV 33195200-5)."6-6-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 33112000-8) α)Ένα Πλήρες Σύστημα Μόνιτορ & Κεντρικής Κονσόλας Μονάδας Εμφραγμάτων β)Ένας Υπερηχογράφος με Διοισοφάγεια Κεφαλή. "5-6-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της A' Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18DIAB000003086."4-6-2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18DIAB000003093)"1-6-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Γ' Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (CPV 33153000)"29-5-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις εταιρείες: 1) Γενικών Χημικών Προϊόντων – 2) COOPER A.E.3) MAVROGENIS A.E.4) NUMIL HELLAS A.E. "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ (CPV 33692300-0) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015"24-5-2018
Ανάρτηση συμπληρωματικής πρότασης της Εταιρείας MEDIZINE Technik "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(CPV: 33192000-2)."24-5-2018
Ανάρτηση Α Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies (CPV 39220000-0)."24-5-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THN ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV:39313000-9,ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV:34913000-0)"22-5-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης τρίτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (CPV 33153000)"21-5-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33112000-8): α)ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΤΟΡ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ β)ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ."21-5-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33192000-2)."18-5-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ (κατηγορία CPV 33790000-4)– Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware"18-5-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CPV:38341500-2), (CPV:09343000-5)"17-5-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (κατηγορία CPV 33190000-8)– Miscellaneous medical devices and products"15-5-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της A Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΕΘ"14-5-2018
Ανάρτηση παρατηρήσεων - Τεχνικών προδιαγραφών εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (STEAMER)"14-5-2018
Ανάρτηση έρευνα αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ CPV:42931000-1,MANUAL WASHING STATION CPV:42716110-2)14-5-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (κατηγορία CPV 09134100-8)–Diesel Oil"11-5-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18DIAB000003042"11-5-2018
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434580-5)- Immunoassay analysers)"9-5-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ"8-5-2018

Παρατηρήσεις εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της (Β) Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» - ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33698100-0):

LERIVA DIAGNOSTICS AE

MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ

7-5-2018

Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Β Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (CPV 33153000):

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ

SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ

KARL STOPZ ΜΕΠΕ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ

7-5-2018
Πρόσκληση ΔΕΥΤΕΡΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πρoμήθεια Περιφερειακού Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Medical Furniture (CPV 33192000-2) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων7-5-2018
Ανάρτηση ανακοίνωσης B’φάσης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV33141110-4)4-5-2018
Ανάρτηση δεύτερης διευκρίνησης σχετικά με την διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) - Miscellaneous special - purpose machinery]."4-5-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"3-5-2018
Ανάρτηση διευκρίνησης σχετικά με την διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) - Miscellaneous special - purpose machinery]."27-4-2018
Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - <<ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ>> (κατηγορία CPV 33141641-5)–Probes"26-4-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (CPV 33153000)"25-4-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΚΟΝΣΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ (CPV 33195200-5)"25-4-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» - ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33698100-0)"25-4-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ (CPV: 39711360-0)"25-4-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33112000-8) που περιλαμβάνει α)Ένα Πλήρες Σύστημα Μόνιτορ & Κεντρικής Κονσόλα Μονάδας Εμφραγμάτων β)Ένα Υπερηχογράφος με Διοισοφάγεια Κεφαλή."24-4-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ(CPV 33192230-3)."17-4-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ISO 9001 ΣΤΟ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (κατηγορία CPV 79132000-8)."11-4-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ISO 9001 ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (κατηγορία CPV 79132000-8)."11-4-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"11-4-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33124000-5) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"4-4-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (CPV 33192230-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"30-3-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Α΄ διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33192000-2)"27-3-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών έπειτα από την ολοκλήρωση της Α' Διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (CPV 33153000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"27-3-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33124000-5) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"21-3-2018
Ανάρτηση πρόσκλησης πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"20-3-2018
Ανάρτηση πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (CPV 33153000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"9-3-2018
Ανάρτηση πρώτης δημόσιας διαβούλευσης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Medical Furniture (CPV 33192000-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"9-3-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ(CPV33141110-4)"28-2-2018
Ανάρτηση ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΜΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ "26-2-2018

Ανάρτηση EK NEOY ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ την Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) –Miscellaneous special – purpose machinery].:

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Medizine Technik – Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ιατρική μέριμνα και υγεία

ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ

15-2-2018
Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υποβολής Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια: - Αντιδραστήρια ουρολογίας (κατηγορία CPV 33696700-2) "14-2-2018
Ανάρτηση ανακοίνωσης Β φάσης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2)–Miscellaneous special – purpose machinery]"2-2-2018
Ανάρτηση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών "ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)."24-1-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CPV 45454100-5)."12-1-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με την Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) –Miscellaneous special – purpose machinery]."12-1-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (κατηγορία CPV35100000-5)"27-12-2017
Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υποβολής παρατηρήσεων επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) –Miscellaneous special – purpose machinery]"22-12-2017
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοίνωση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» -ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (κατηγορία CPV 33698100-0)- Microbiological cultures. "12-12-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς σχετικά με "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ(κατηγορία CPV 35100000-5)."6-12-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς σχετικά με "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (κατηγορία CPV 34928471-0)."30-11-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς σχετικά με "ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (κατηγορία CPV 50000000-5)."17-11-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών - προτάσεων για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (κατηγορία CPV 33698100-0). "17-11-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΝ-ISO 22000:2005) (CPV 79132000-8)."14-11-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΝ-ISO 22000:2005) (CPV 79132000-8)."9-11-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (Κατηγορία CPV 79212200-5)."9-11-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΡΙΕΡ (CPV 60161000-4)."30-10-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (CPV 33124120-2)."30-10-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."13-10-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης προς ενημέρωση των προμηθευτών για τον νέο τρόπο διεξαγωγής των ερευνών αγοράς και συλλογής οικονομικών προσφορών για τις εξωσυμβατικές προμήθειες του Γ.Ν.Χανίων με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας iSupplies4-10-2017
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με Β' φάση διαβούλευσης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) – (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) – Operating-theatre instruments.21-9-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."7-9-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής Β΄ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια "ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) – (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) – Operating-theatre instruments"7-9-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (κατηγορία CPV: 50000000-5)"18-8-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΧ(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 24951230-6)"10-8-2017
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με Β' ανακοίνωση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2) – Repair and maintenance services of medical equipment"2-8-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ"14-7-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (Β ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ) για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(CPV 50421000-2) – Repair and maintenance services of medical equipment"23-6-2017
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2014 για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) Ligatures"13-6-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣHΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2014 για την προμήθεια Ράμματα (CPV 33141126-9) - Ligatures "2-6-2017

Ανάρτηση ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2) – Repair and maintenance services of medical equipment:

MEDITRUST

GE

INTERMEDICA

2-6-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (CPV:24322500-2)"13-6-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ"31-5-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΑΝTIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝΧ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 45262320-0)"31-5-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών - προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ(κατηγορία CPV 24931230-0)25-5-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(κατηγορία CPV 39711130-9)" 18-5-2017
Ανάρτηση Β' επαναληπτικής έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 42931120-8)" 1-12-2016
Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υποβολής Β΄ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια: - Αντιδραστήρια ουρολογίας (κατηγορία CPV 33696700-2) 12-5-2017

Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2014 και ΠΠΥΥ 2015 αντίστοιχα για:

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) Ligatures

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (CPV 24931230-0) X-ray developers

2-5-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2014 για την προμήθεια Ραμμάτων (κατηγορία CPV 33141126-9)" 5-4-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(EΝ-ISO 22000:2005) (κατηγορία CPV 79132000-8)"4-4-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (κατηγορία CPV 71620000-0)"20-3-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ(κατηγορία CPV 30237300-2)"14-3-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33696700-2) ." 22-2-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης Β' διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33122000-1) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) – Ophthalmology equipment." 14-2-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (CPV 42512200-0)" 27-1-2017

Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για:

Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV 90524400-0) – Collection, transport and disposal of hospital waste

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2) – Repair and maintenance services of medical equipment

13-1-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης Β' φάσης διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (CPV 34913000-0) – Miscellaneous spare parts" 12-12-2016
Ανάρτηση Β' επαναληπτικής έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 42931120-8)" 1-12-2016
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής Τεχνικών προδιαγραφών-Προτάσεων (Β' Φάση) για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ - Renal support devices 16-9-2016
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής Τεχνικών προδιαγραφών-Προτάσεων (Β' Φάση) για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5) – Dialysis solutions 16-9-2016
Ανάρτηση Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5 1-9-2016
Ανάρτηση Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ – Renal support devices 1-9-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή παρατηρήσεων για τις Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Απορρυπαντικών(CPV 39831200-8) μετά την α' φάση διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 26-8-2016

Ανάρτηση Ά ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια:

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ (CPV 30192300-4) - ΙΝΚ RIBBONS

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8)- STATIONERY

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) - ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141642-2) - DRAIN ACCESSORIES

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197643-5) - PHOTOCOPIER PAPER

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141115-9) - MEDICAL WADDING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22822000-8)- BUSINESS FORMS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7) LIFT-MAINTENANCE SERVICES

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 33141800-8) - DENTAL COSNUMABLES

ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV 33141615-4) - BAGS FOR URINE

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) - DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)- BUILDING MATERIALS

ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ (CPV 42913300-2) - OIL FILTERS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) - CESSPOOL OR SEPTIC TANK EMPTYING SERVICES

ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4) - PLUMBING MATERIALS

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197630-1) - PRINTING PAPER

26-8-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Οικονομικής-Τεχνικής προσφοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ." 10-8-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικής-τεχνικής προσφοράς μέσω e-mail για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ" 15-7-2016

Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια:

ANTIΔPAΣTHPΙΩΝ EPΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0)

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7) - INTRAOCULAR

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV 24327000-2) - MISCELLANEUOUS ORGANIC CHEMICALS

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) - SURGICAL GLOVES

ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) - SYRINGES

ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33141613-0) - BLOOD BAGS

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (CPV 24322500-2) - ALCOHOL

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (CPV 31711140-6) - ELECTRODES

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV 33141114-2) - MEDICAL GAUZE

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9) - MEDICAL NEEDLES

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV 45232430-5) - WATER TREATMENT WORK

ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ (CPV 33692300-0) - ENTERAL FEED

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) – DISINFECTANTS

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4) – DOSAGE KITS

ΠΕΠΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CPV 24956000-000-6)

5-8-2016

Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια:

- ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) – (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) – Operating-theatre instruments

- Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (CPV 33122000-1) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) – Ophthalmology equipment

- Διαφόρων ανταλλακτικών (CPV 34913000-0) – Miscellaneous spare parts

- Αναλυτών αίματος (CPV 38434520-7) – Blood analysers

22-7-2016

Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια:

-Απορρυπαντικών (CPV 39831200-8) – Detergents

-ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5) – Dialysis solutions

-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (CPV 33169000-2) – Surgical instruments

-ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ – Renal support devices

21-7-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) – (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) – Operating-theatre instruments." 27-6-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33122000-1) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) – Ophthalmology equipment." 27-6-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (CPV 34913000-0) – Miscellaneous spare parts." 27-6-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434520-7) – Blood analysers." 27-6-2016
Ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ¨ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ¨ ( CPV 38434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014" 7-7-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 33141800-8) – Dental consumables." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) – DISINFECTANTS." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7)– INTRAOCULAR LENSES ." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22822000-8)– Business forms." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9) - MEDICAL NEEDLES." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141115-9) - MEDICAL WADDING." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)- Building materials." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV 33141615-4) - BAGS FOR URINE." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33141613-0) - BLOOD BAGS." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) – SYRINGES." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)- DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES ." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) - CESSPOOL OR SEPTIC TANK EMPTYING SERVICES ." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) - SURGICAL GLOVES." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141642-2) – Drain accessories." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4) - Dosage kits." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 39831200-8)-Detergents." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5) - Dialysis solutions." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (CPV 33169000-2) - Surgical instruments." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) - ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ - Renal support devices." 20-5-2016
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 24951230-6)." 16-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 12-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για Δημόσια Διαβούλευση "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CPV 38434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 6-5-2016
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ- ΚΛΙΝΙΚΩΝ (CPV 33192310-8)". 22-4-2016
Ανάρτηση προτάσεων Τεχνικών προδιαγραφών που προέκυψαν μετά την αρ.πρωτ. 4552/10-03-2016 ¨ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ¨ για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ -(CPV 38434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014. (Συμπληρωματική της με αρ. πρωτ. 20537/29-12-2015, ΑΔΑ:Ω5Μ846907Τ-ΩΝ4)" 6-4-2016
Ανάρτηση β' επανάληψης έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ Α' ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ(CPV 30211200-3)" 18-3-2016
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 42931120-8)" 18-3-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6)" 18-3-2016
Ανάρτηση ανακοίνωσης (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της με αρ.πρωτ.20537/29-12-2015, ΑΔΑ:Ω5Μ846907Σ-ΩΝ4) τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ(CPV 38434000-6)". 11-3-2016
Ανάρτηση προτάσεων Τεχνικών προδιαγραφών που προέκυψαν μετά την αρ.πρωτ. 20588/30-12-2015 ¨ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ¨ για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ -(CPV 38434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 25-1-2015
Ανάρτηση Ανακοίνωσης για την έρευνα αγοράς, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (CPV 33162200-5)»" 22-1-2015
Ανάρτηση Προτάσεων Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 18-1-2016
Ανάρτηση Ανακοίνωσης περί σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝAΛΥΤΩΝ (CPV 33434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014."

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις τεχνικές προδιαγραφές σε ψηφιακή μορφή να αποστέλλονται στο e-mail : vpapadomanolaki@chaniahospital.gr

30-12-2015
Ανάρτηση Ανακοίνωσης περί σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - (CPV 33696100-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014."

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις τεχνικές προδιαγραφές σε ψηφιακή μορφή να αποστέλλονται στο e-mail : vpapadomanolaki@chaniahospital.gr

24-12-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ" 1-7-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 90911200-8)" 1-7-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ" 29-4-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Β ΦΑΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2)" 30-4-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Β ΦΑΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)" 30-4-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ" 29-4-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για "ΔΕΥΤΕΡΗ δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ" 16-3-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ" 4-3-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)" 4-3-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια δεύτερη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ CPV 38434520-7) ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV 33696200)" 16-1-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "Διαφόρων Ιατρικών Συσκευων και Προϊόντων (κατηγορία CPV 33190000-8)- (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ" 02-01-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΔΡ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)(CPV 38434580-5)" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)(CPV 33696700-2)" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)(CPV 33694000-1)" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ)(CPV 33790000-4) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ)" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (33698100-0) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΠΥΥ 2013»" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (38434500-1) (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)" 11-12-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 48273 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" 9-12-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (38434500-1) (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)" 24-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" 17-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΣΥΡΙΓΓΩΝ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ" 17-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΠΕΠΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ" 14-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ( ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ)" 14-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καλλιέργειες μικροβιολογίας (33698100-0) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) και διενέργειας TAKTIKOY διαγωνισμού ΠΠΥΥ 2013»" 10-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΤΡΟΦΙΜΩΝ" 10-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΣΥΡΙΓΓΩΝ" 10-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" 10-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ" 5-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ (90911200-8) (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)" 3-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ)(CPV 33790000-4) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ)" 22-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CPV 38434520-7)" 16-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)(CPV 33694000-1)" 15-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)(CPV 33696700-2)" 14-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΔΡ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)(CPV 38434580-5)" 14-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ) (CPV 38912000)" 7-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΠΕΠΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CPV 24956000-0)" 7-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6)" 3-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (CPV 33190000-8)" 3-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΑΝΑΛΥΤΩΝ (CPV 38434000-6)" 1-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8)" 30-9-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ CPV 553220000-9)" 23-9-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ CPV 55322000-3)» 31-7-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 33140000-3)» 31-7-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)» 19-6-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9)» 19-6-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ CPV 55322000-3)» 6-6-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (CPV 33141116-6)» 14-5-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9)» 13-5-2014
Ανάρτηση 2ης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141641-5)» 13-5-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)» 28-4-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ενιαίου διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4)» 24-3-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (BΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ) CPV(33141642-2)» 11-3-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9)» 10-3-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9)» 26-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)» 26-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (CPV 33141116-6)» 26-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ (CPV 33141324-7)» 14-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV 33140000-3)» 5-2-2014
Ανάρτηση Δεύτερης Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Εξοπλισμός Χειρουργείου (CPV 33162100-4))» 5-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141641-5)» 3-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141641-5)» 3-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΞΟΠΛΙΣΜΩN ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4)» 16-1-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (BΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ) (33141642-2)» 15-1-2014