Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr
Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία
Δ/ντρια: Νοδαράκη Στυλιανή
Τηλέφωνο: 2821342364
Email: snodaraki@chaniahospital.gr
Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αποτελείται από τρεις υποδιευθύνσεις:
  1. Υποδιεύθυνση Διοικητικού:
Υποδ/ντής: Τσιτακίδης Απόστολος
Τηλέφωνο: 2821342378
Email: tsitakidis@chaniahospital.gr
Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Προισταμένη: Ψαθάκη Πολυξένη
Τηλέφωνο: 2821342371
Email: prosopiko@chaniahospital.gr
Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:
Τηλέφωνα
Ιατρικό προσωπικό 2821342304 2821342370
Νοσηλευτικό προσωπικό 2821342368
Διοικητικό προσωπικό 2821342366 2821342367
Τμήμα Γραμματείας
Προισταμένη: Περιστερίδου Τιμοθέη
Τηλέφωνο: 2821342358
Email: prosopiko@chaniahospital.gr
Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:
Τηλέφωνα
Γραμματεία 2821342359
Πρωτόκολλο 2821342362
Κλητήρες 2821342351
2821342361
Γραφείο Κίνησης Ασθενών  
Προισταμένη: Νίκα Μαρία
Τηλέφωνο: 2821342240
Email: mnika@chaniahospital.gr
Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:
Τηλέφωνα
2821342236
2821342238
2821342242
2821342248
2821342249
2821342250
 
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
Προισταμένος: Παπαδομανωλάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 2821342194
Email: nikolaspapas@chaniahospital.gr
Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:
Τηλέφωνα
2821342193
2821342540
  1. Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Υποδ/ντής : Κωνσταντουλάκης Ευάγγελος
Τηλέφωνο: 2821342336
Email: vkonstantoulakis@chaniahospital.gr
Τμήμα Οικονομικού
Προισταμένος: Σταματάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο: 2821342316
Email: mstamatakis@chaniahospital.gr
Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:
Τμήμα Τηλέφωνα
Προυπολογισμοί 2821342325
2821342330
Μισθοδοσία 2821342317
2821342318
Εντάλματα πληρωμών 2821342314
2821342323
2821342333
Τμήμα Προμηθειών
Προισταμένος: Ντουσάκης Ελευθέριος
Τηλέφωνο: 2821342300
Email: entousakis@chaniahospital.gr
Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:
Τμήμα Τηλέφωνα
Προμήθειες 2821342306
2821342308
2821342309
2821342310
2821342334
2821342335
Διαχειρίσεις 2821342301
2821342319
2821342321
2821342326
  Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού
Προισταμένος: Βερναδάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2821342130
Email: gvernadakis@chaniahospital.gr
  1. Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
 
Υποδ/ντής: Αναγνωστάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο: 2821342337
Email: eanagnost@chaniahospital.gr
Τμήμα Υλικού και Δικτύων(Hardware)  
Προισταμένος: Πρωτοπαπαδάκης Ευτύχιος
Τηλέφωνο: 2821342338
Email: proteft@chaniahospital.gr
  Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:
Τηλέφωνα
2821342340
2821342341
2821342342
  Τμήμα Λογισμικού και Εφαρμογών (Software)  
Προισταμένος: Μαρινάκης Παύλος
Τηλέφωνο: 2821342339
Email: pmarin@chaniahospital.gr
  Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι τα παρακάτω:
Τηλέφωνα
2821342342
2821342343