Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr


 Στο Νοσοκομείο λειτουργεί νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα laser λιθοτρίπτη, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αναίμακτης διουριθρικής αφαίρεσης λίθων από το ουροποιητικό σύστημα του ασθενή.
 Στο Νοσοκομείο γίνεται νέα εξέταση σπινθηρογραφήματος μελέτης βασικών γαγγλίων εγκεφάλου – τομογραφική λήψη (SPECT) στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ν. Χανίων, σε ασθενείς με κλινικώς αμφίβολα Παρκινσονικά Σύνδρομα, για να βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση του Ιδιοπαθούς Τρόμου από τα Παρκινσονικά Σύνδρομα που σχετίζονται με την ιδιοπαθή Νόσο του Parkinson, την Πολυσυστηματική Ατροφία και την Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση.