Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Καύσιμα Έντυπο για έρευνα αγοράς Καυσίμων18-10-2021Έντυπο για έρευνα αγοράς Καυσίμων 04-10-2021Έντυπο για έρευνα αγοράς Καυσίμων15-09-20201Έντυπο για έρευνα αγοράς Καυσίμων 4-9-2020Έντυπο για έρευνα αγοράς Καυσίμων 14-8-2020

Continue Reading

Παρατηρήσεις Εταιρειών Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (21DIAB000016594)» 10-5-2021 Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…

Continue Reading

Έρευνες Αγοράς ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ«ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ–ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» CPV 24951230-6)25/10/2021ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ» ( CPV:45232430-5)22-10-2021ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197630-1)22/10/2021ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ…

Continue Reading