Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διαβουλεύσεις Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-Cov2 (Covid-19), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ." Επισυνάπτεται…

Continue Reading

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - Pharmacy Automated Dispensing System (CPV 42997300), ΓΙΑ…

Continue Reading
  • 1
  • 2