Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
English Version

Καλοσώρισμα
Δελτία Τύπου
Ειδικευόμενοι
Ιατρική Υπηρεσία
Χάρτης Πρόσβασης
Κέντρα Υγείας
Νοσηλευτική Σχολή
Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών
Πληροφορίες για Ραντεβού
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία
Γραφείο Προστασίας Διαιωμάτων του Πολίτη
Επισκέπτες
Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη
Προκηρύξεις θέσεων προσωπικού
Σύλλογος Εργαζομένων
Χρήσιμα Αρχεία
Αιμοδοσία
Πιστοποίηση ISO Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
Αναρτήσεις Νοσοκομείου Χανίων στην Διαύγεια

Λίστα Χειρουργείου (Για εισαγωγές)

 

Λίστα Χειρουργείου (Για τους ασθενείς)

 

Αίτηση προμήθειας για το ΚΗΜΔΗΣ(Πρότυπο)
Έντυπο Άδειας (Πρότυπο)
Έντυπο Εκπαιδευτικής Άδειας Γιατρών (Πρότυπο)
Έντυπα για ΚΕΠΑ
Νοσοκομείο Χανίων

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕNHANCE-Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της αριθμ.17494/7-8-2018 (ΣΟΧ 4/2018) για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών Φύλαξης του Νοσοκομείου.

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της αριθμ.17493/7-8-2018 (ΣΟΧ 3/2018) για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών της εστίασης του Νοσοκομείου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

Προκήρυξη για πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ".

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΟΧ 2/2018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ψ.Υ.ΧΑΝΙΩΝ

Ανάρτηση ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης της ΣΟΧ1/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού εστίασης σίτισης διαφόρων ειδικοτήτων με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών εστίασης σίτισης του Νοσοκομείου

Προκήρυξη για πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου γιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Πρόγραμμα διατομεακών μαθημάτων εκπαιδευτικού έτους 2018-2019

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ωτορινολαρυγγολογίας εκπαιδευτικού έτους 2018-2019

Προκήρυξη για πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου γιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της αριθμ.3849/14-2-2018 (ΣΟΧ 1/2018) για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης του Νοσοκομείου, που κυρώθηκαν με την αριθμ. 27/ΠΡΚ 23/13-8-2018 απόφαση του Δ.Σ.

Πληροφορίες για νέες εγγραφές στο ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής για το ακαδημαικό έτος 2018-2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Νοσοκομείου Χανίων, για ανάληψη υλοποίησης υπηρεσίας "Εναρμόνιση με τον κανονισμό για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων GDPR για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 'Ο Άγιος Γεώργιος'."

Λίστα Νοσοκομείων για εξέταση ηπατίτιδας C χωρίς RV.

Αρχείο παρουσίασης απολογισμού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για το έτος 2017

Ανάρτηση Μειοδοτικού πίνακα εκπτώσεων – προσφοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ."(Τελευταία ενημέρωση 9-3-2018)

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Γραμματείας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Χανίων από 1/1/2018.

Οι ανακοινώσεις-προκηρύξεις του γραφείου προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” αναρτώνται στο site του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - (http://www.eprocurement.gov.gr, αριστερή στήλη ΚΗΜΔΗΣ, Αναζήτηση με κωδικό φορέα 99221950 στην καρτέλα Προκηρύξεις-Διακηρύξεις.) Οι Διακηρύξεις Προμηθειών, Τακτικών και Προχείρων διαγωνισμών, θα αναρτούνται και στις Περιλήψεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών της ιστοσελίδας μας.

Περιγραφή ακινήτων ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ Γ.Ν.Χανίων που είναι προς πώληση

Δελτίο Τύπου για την αλλαγή τηλεφώνου κλεισίματος ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ανακοίνωση για προσωρινή αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών, που απαιτούνται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Προμηθειών ή παροχής Υπηρεσιών, από υπεύθυνη δήλωση.

Ανάρτηση Δελτίου τύπου αναφορικά με διαδικασία εγγραφής Οικονομικών Φορέων-Προμηθευτών στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες για τα ΚΕΝ(Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)

Εφαρμογή ΥΥΚΑ για ICD-10 & ΚΕΝ

Αρχείο κωδικών ICD-10(Τόμοι 1 & 2)

Εφημερίες Γιατρών

Συμμετοχή Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στο Ευρωπαϊκό Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας GREEN@Hospital (Πληροφορίες στην διεύθυνση http://www.greenhospital-project.eu)

Περιλήψεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών
Ανακοινώσεις για Έρευνα αγοράς-Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγωνισμών-Παρατηρήσεις και Προτάσεις εταιρειών
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Γραφικής Ύλης
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Παγίων (Μη Αναλώσιμων Υλικών)
Αναλυτικοί μειοδοτικοί πίνακες Φαρμάκων και μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Ειδών Τεχνικής Υπηρεσίας και ειδών Βιοιατρικής Τεχνολογίας
Καύσιμα
Οδηγίες σε προμηθευτές για συμπίεση των αρχείων των προσφορών τους με κωδικό πρόσβασης
Το πρόγραμμα winrar μπορείτε να το κατεβάσετε από δω