Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
English Version

Καλοσώρισμα
Δελτία Τύπου
Ειδικευόμενοι
Ιατρική Υπηρεσία
Χάρτης Πρόσβασης
Κέντρα Υγείας
Νοσηλευτική Σχολή
Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών
Πληροφορίες για Ραντεβού
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία
Επισκέπτες
Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη
Προκηρύξεις θέσεων προσωπικού
Σύλλογος Εργαζομένων
Χρήσιμα Αρχεία
Αιμοδοσία
Πιστοποίηση ISO Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
Αναρτήσεις Νοσοκομείου Χανίων στην Διαύγεια

Λίστα Χειρουργείου (Για εισαγωγές)

 

Λίστα Χειρουργείου (Για τους ασθενείς)

 

Νοσοκομείο Χανίων

Περιγραφή ακινήτων ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ Γ.Ν.Χανίων που είναι προς πώληση

Προκήρυξη δύο 2) θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ (Δ/ντή Νευροχειρουργικής και Επιμ. Β΄ Παθολογίας).(Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνονται η Αίτηση και η Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσουν οι αιτούντες)

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου γιατρού του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας παθολογικής Ογκολογίας στον βαθμό του Επιμελητή Α'(Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνονται η Αίτηση και η Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσουν οι αιτούντες)

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ωτορινολαρυγγολογίας εκπαιδευτικού έτους 2016-2017

Πληροφορίες για εγγραφές καταρτιζόμενων στο Δ.Ι.Ε.Κ του Νοσοκομείου Χανίων για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου γιατρού του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Παιδιατρικής στον βαθμό του Επιμελητή Β΄(Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνονται η Αίτηση και η Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσουν οι αιτούντες)

Ορθή επανάληψη προκήρυξης πέντε (5) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον βαθμό του Επιμελητή Α'(Μόνο η προκήρυξη)

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον βαθμό του Επιμελητή Α'(Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνονται η Αίτηση και η Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσουν οι αιτούντες)

Στις 14-6-2016 "έφυγε" από κοντά μας ο Διοικητής του Γ.Ν.Χανίων κ. Χαράλαμπος Δουλγεράκης

Δελτίο Τύπου για την αλλαγή τηλεφώνου κλεισίματος ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ανακοίνωση για προσωρινή αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών, που απαιτούνται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Προμηθειών ή παροχής Υπηρεσιών, από υπεύθυνη δήλωση.

Ανάρτηση Δελτίου τύπου αναφορικά με διαδικασία εγγραφής Οικονομικών Φορέων-Προμηθευτών στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες για τα ΚΕΝ(Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)

Εφαρμογή ΥΥΚΑ για ICD-10 & ΚΕΝ

Αρχείο κωδικών ICD-10(Τόμοι 1 & 2)

Εφημερίες Γιατρών

Συμμετοχή Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στο Ευρωπαϊκό Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας GREEN@Hospital (Πληροφορίες στην διεύθυνση http://www.greenhospital-project.eu)

Περιλήψεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών
Ανακοινώσεις για Έρευνα αγοράς-Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγωνισμών
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Γραφικής Ύλης
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Παγίων (Μη Αναλώσιμων Υλικών)
Αναλυτικοί μειοδοτικοί πίνακες Φαρμάκων και μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Ειδών Τεχνικής Υπηρεσίας και ειδών Βιοιατρικής Τεχνολογίας
Καύσιμα
Οδηγίες σε προμηθευτές για συμπίεση των αρχείων των προσφορών τους με κωδικό πρόσβασης
Το πρόγραμμα winrar μπορείτε να το κατεβάσετε από δω