Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
English Version

Καλοσώρισμα
Δελτία Τύπου
Ειδικευόμενοι
Ιατρική Υπηρεσία
Χάρτης Πρόσβασης
Κέντρα Υγείας
Νοσηλευτική Σχολή
Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών
Πληροφορίες για Ραντεβού
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία
Γραφείο Προστασίας Διαιωμάτων του Πολίτη
Επισκέπτες
Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη
Προκηρύξεις θέσεων προσωπικού
Σύλλογος Εργαζομένων
Χρήσιμα Αρχεία
Αιμοδοσία
Πιστοποίηση ISO Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
Αναρτήσεις Νοσοκομείου Χανίων στην Διαύγεια
Κανονισμός λειτουργίας χρηστών Πληροφορικής

Λίστα Χειρουργείου (Για εισαγωγές)

 

Λίστα Χειρουργείου (Για τους ασθενείς)

 

Αίτηση προμήθειας για το ΚΗΜΔΗΣ(Πρότυπο)
Έντυπο Άδειας (Πρότυπο)
Έντυπο Εκπαιδευτικής Άδειας Γιατρών (Πρότυπο)
Έντυπα για ΚΕΠΑ
Νοσοκομείο Χανίων

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τοποθέτηση της Ιατρού ΜΠΙΝΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για έναρξη και αποπεράτωση της Ιατρικής Ειδικότητας της Παθολογίας στο Γ.Ν.Χανίων.

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο Νοσοκομείο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.1614/23-1-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020, για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ. - Γενικού Νοσοκομείου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δελτίο Τύπου που αφορά στον τρόπο κλεισίματος νέου ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της ΩΡΛ Κλινικής για την περίοδο 2020-2021

Προκήρυξη για πλήρωση επτά (7) θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία.

Ανάρτηση εγγράφων σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ. - Γενικού Νοσοκομείου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014 - 2020»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 14-9-2020 εως 23-9-2020 7:00πμ εως 3:00μμ .

Aπόφαση της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού των νοσοκομείων και των δομών ΠΦΥ, όπου θα πραγματοποιούνται οι προληπτικοί μοριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια.
Επισυνάπτεται ο πίνακας με τον οποίο καταγράφεται ο αριθμός των δειγματοληψιών ανά ημέρα για τις δομές που έχουν ορισθεί ως δομές αναφοράς, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται από 27/8/2020.

Προκήρυξη για πλήρωση θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Προκήρυξη για πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Παιδιατρικής Κλινικής για την περίοδο 2019-2020

Πληροφορίες σχετικά με το Δ.Ι.Ε.Κ Νοσηλευτικής Γ.Ν.Χ.

Προκήρυξη για πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Λίστα Νοσοκομείων για εξέταση ηπατίτιδας C χωρίς RV.

Οι ανακοινώσεις-προκηρύξεις του γραφείου προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” αναρτώνται στο site του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - (http://www.eprocurement.gov.gr, αριστερή στήλη ΚΗΜΔΗΣ, Αναζήτηση με κωδικό φορέα 99221950 στην καρτέλα Προκηρύξεις-Διακηρύξεις.) Οι Διακηρύξεις Προμηθειών, Τακτικών και Προχείρων διαγωνισμών, θα αναρτούνται και στις Περιλήψεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών της ιστοσελίδας μας.

Περιγραφή ακινήτων ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ Γ.Ν.Χανίων που είναι προς πώληση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ανακοίνωση για προσωρινή αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών, που απαιτούνται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Προμηθειών ή παροχής Υπηρεσιών, από υπεύθυνη δήλωση.

Ανάρτηση Δελτίου τύπου αναφορικά με διαδικασία εγγραφής Οικονομικών Φορέων-Προμηθευτών στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες για τα ΚΕΝ(Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)

Αρχείο κωδικών ICD-10(Τόμοι 1 & 2)

Εφημερίες Γιατρών

Έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
Περιλήψεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών
Ανακοινώσεις για Έρευνα αγοράς-Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγωνισμών-Παρατηρήσεις και Προτάσεις εταιρειών
Καύσιμα
Οδηγίες σε προμηθευτές για συμπίεση των αρχείων των προσφορών τους με κωδικό πρόσβασης
Το πρόγραμμα winrar μπορείτε να το κατεβάσετε από δω